Marcela Andreata-Koren izabrana za novu dekanicu Visokog gospodarskog učilišta

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima izabralo je novu dekanicu.

Na sjednici održanoj 1. lipnja 2021., Upravno vijeće Učilišta jednoglasno je donijelo Odluku o izboru dr. sc. Marcele Andreate – Koren, prof. v. š., za dekanicu Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima na mandatno razdoblje od četiri godine. Na toj je poziciju naslijedila dr.sc. Marijanu Ivanek – Martinčić.

Mandat dr. sc. Marcele Andreate – Koren, prof. v. š. započinje 1. listopada 2021. godine i traje do 30. rujna 2025.

20 godina CSF
Vezano

Komentari su zatvoreni.