Opskrba plinom – pravo na izbor

Osim o otvaranju ugostiteljskih terasa i cijepljenju, glavna tema o kojoj se ovih dana razgovara na križevačkim ulicama je odabir opskrbljivača plinom. Naime, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je, krajem prošle godine nakon provedenog javnog natječaja, kao najpovoljniju odabrala Gradsku plinaru Zagreb–Opskrba za opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge na križevačkom području za razdoblje od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.

Međutim, građane je zbunila ponuda za sklapanje novih ugovora koje je poslao dosadašnji opskrbljivač, domaći Radnik, na kojima se kao početak novog ugovornog razdoblja navodi 1. ožujak pa su mnogi građani, iz straha da ne ostanu bez plina, ugovor i potpisali. Prema odredbama Zakona o tržištu plina, opskrbljivač Radnik d.d. je na našem području u obvezi javne usluge do 31. ožujka pa kupci koji uredno plaćaju račune ne mogu ostati bez plina. Čitatelje portala križevci.info zanimalo je može li Radnik i dalje sklapati ugovore s građanima ako je HERA za novog koncesionara odabrala Gradsku plinaru Zagreb – Opskrba?

Može, odgovara nam HERA. Opskrbljivači koje regulatorna agencija odabere na javnom natječaju kao pružatelje javne usluge opskrbe plinom kupcima iz kategorije kućanstvo, posluju po reguliranim uvjetima, uključujući i reguliranu cijenu, dok drugi opskrbljivači posluju po tržišnim uvjetima.

Krajnji kupac iz kategorije kućanstvo ima pravo odabira želi li kupovati plin po reguliranim uvjetima u okviru javne usluge ili slobodno na tržištu od bilo kojeg opskrbljivača plinom, pri čemu uvijek ima pravo povratka s tržišnih uvjeta na javnu uslugu“, objasnili su nam iz HERA-e. No kupci pri tom moraju dobiti sve relevantne informacije na temelju kojih mogu samostalno zaključiti koja je usluga opskrbe plinom, ona u obvezi javne usluge ili tržišna ponuda, za njih povoljnija.

Svoju ponudu zasad je poslao samo Radnik i u njoj je navedena cijena nabave plina nešto niža od one koju smo plaćali dosad. Osim troška nabave plina, na ukupnu cijenu koju plaća korisnik utječu i trošak distribucije i trošak opskrbe. Trošak nabave plina i trošak distribucije za javnu uslugu određuje HERA na temelju propisanih metodologija, a trošak opskrbe plinom određen je javnim natječajem na kojem je Gradska plinara Zagreb-Opskrba ponudila najnižu cijenu.

Gradska plinara Zagreb – Opskrba kao opskrbljivač u obvezi javne usluge krajnjim će kupcima obračunavati i naplaćivati isporučeni plin po krajnjoj cijeni koju će HERA donijeti i objaviti najkasnije do 22. ožujka. Nove ugovore, zajedno s uvjetima, dužni su dostaviti krajnjim kupcima do 30. travnja”, poručuje Hrvatska energetska regulatorna agencija. Također, krajnji kupci iz kategorije kućanstvo koji i nakon 31. ožujka žele nastaviti koristiti opskrbu plinom u obvezi javne usluge, mogu i dalje koristiti tu uslugu bez poduzimanja posebnih koraka.

S druge strane, ukoliko kupac koji je koristio javnu uslugu opskrbe plinom želi sklopiti ugovor na tržišnoj osnovi, kakav je ponudio Radnik, važno je naglasiti da se njime mijenja vrsta usluge opskrbe plinom. Cijena plina za kućanstva u uvjetima tržišne opskrbe slobodno se formira na tržišnim osnovama, što znači da je predmet dobrovoljnog i obostranog sporazuma opskrbljivača i krajnjeg kupca.

U ugovoru o opskrbi plinom koji se sklapa na tržišnim osnovama potrebno je jasno definirati način utvrđivanja krajnje cijene plina tijekom ugovornog razdoblja, odnosno je li cijena fiksna ili promjenjiva. Također, ako je cijena promjenjiva, potrebno je jasno iskazati način i uvjete promjene pojedinih elemenata cijene tijekom ugovornog razdoblja, uz naznaku koji se dio regulira, a koji ne”, dodatno objašnjava HERA.

Građani imaju pravo mijenjati opskrbljivače plinom i neograničeni broj puta prelaziti s javne na tržišnu uslugu i obratno. Jedino treba voditi računa sadržava li važeći tržišni ugovor nadoknadu u slučaju prijevremenog raskida ugovora.

Vezano
1 komentar
  1. Silvio piše:

    Dobre informacije za građane.Zahvaljujemo na informacijama.

Komentari su zatvoreni.