Dobiveno bezuvjetno mišljenje Državne revizije – Grad Križevci odgovorno i transparentno raspolaže financijama

Državni ured za reviziju obavio je financijsku reviziju Grada Križevaca za 2019. godinu te je donio bezuvjetno mišljenje čime je potvrđeno uredno financijsko poslovanje Grada Križevaca.

Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji, usklađenost poslovanja Grada sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje. Revizijom su obuhvaćena područja djelokruga i unutarnjeg ustrojstva, planiranja i izvršenja proračuna, prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, imovine, obveza i javna nabava.

Ovakav izvještaj revizije najbolji je dokaz da Grad Križevci posluje odgovorno i transparentno.

Vezano

Komentari su zatvoreni.