Objavljen program potpora u poljoprivredi na području Križevaca za 2021. godinu

Na temelju članka 36. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 118/18. i 42/20.) i članka 18. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“ broj 4/09., 1/13., 1/16. i 3/18. – pročišćeni tekst i 3/20.) Gradsko vijeće Grada Križevaca na 30. sjednici održanoj 19. studenog 2020. godine donijelo je Program potpora u poljoprivredi na području grada Križevaca.

Grad će u 2021. dodjeljivati potpore za sljedeće aktivnosti:

  • Potpora za korištenje uzgojno vrijednijeg genetskog materijala u stočarstvu
  • Potpora za prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama
  • Potpora za očuvanje izvornih pasmina peradi – kokoši križevačke kukmice
  • Subvencija kamata na kredite za nabavu repromaterijala za proljetnu i jesensku sjetvu

Kompletan tekst Programa potpora u poljoprivredi na području grada Križevaca možete pročitati na sljedećoj poveznici:

Program potpora u poljoprivredi na području grada Križevaca za 2021.docx

Vezano

Komentari su zatvoreni.