Izvješće o javnoj raspravi II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Cubinec”

U Službenom vjesniku Grada Križevaca (broj 5/09, 2/13 i 1/13), objavljeno je Izvješće o javnoj raspravi II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone “Cubinec”.

Sadržaj ovog izvješća broji 29 stranica, a podijeljen je na četiri poglavlja:

1. Podaci iz objave javne rasprave

2. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti o javnoj raspravi,

3. Popis sudionika u javnoj raspravi, opis mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog II. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja područja Gospodarske zone “Cubinec” – određenje o njihovu prihvaćanju, djelomičnom prihvaćanju ili odbijanju

4. Akti i drugi dokazi, u koje spadaju:
– Zaključak o utvrđivanju prijedloga za javnu raspravu
– Objava javne rasprave u „Večernjem listu“ 16.10.2020. s dokazima objave
– Preslika objave s mrežnih stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
– Preslika objave s mrežnih stranica Grada Križevaca
– Zapisnik o javnom izlaganju s popisom prisutnih

Kompletno Izvješće možete pročitati na OVOJ poveznici.

Vezano

Komentari su zatvoreni.