Križevčani predstavili znanstveni rad o proljetnoj akciji izrade zaštitnih vizira

Na 5. Međunarodnoj znanstveno-stručnoj konferenciji CRODMA 2020. koja se održala u petak, 23. listopada 2020. godine virtualnim putem, mr. sc. Hrvoje Belani iz križevačke udruge P.O.I.N.T. predstavio je znanstveni rad pod naslovom “Tisuću zaštitnih vizira za medicinsko osoblje u lokalnoj zajednici: Iskustveni izvještaj” (A Thousand Face Shields for Medical Personnel in the Local Community: An Experience Report).

Rad je pripremio u koautorstvu s Karlom Siladijem, Jelenom Širjan i Lucijom Herceg, mladim Križevčanima koji su još u ožujku pokrenuli inicijativu za izradom zaštitnih vizira kojima bi se pokrile potrebe zdravstvenih i socijalnih ustanova u lokalnoj zajednici, no zbog molbi i upita akcija je rezultirala s tisuću vizira izrađenih na CNC stroju i ditribuiranih zdravstvenim ustanovama diljem Hrvatske. Rad je prošao dvostruku recenziju i našao se među 22 prihvaćenih za predstavljanje na konferenciji te objavljenih u zborniku radova koji je slobodno dostupan.

Organizator konferencije je Hrvatska udruga za direktni i interaktivni marketing, nacionalni član Europske federacije direktnog i interaktivnog marketinga (FEDM). Udruga je slobodno strukovno udruženje, koje udružuje, uključuje i povezuje fizičke i pravne osobe koje se bave direktnim i interaktivnim marketingom, s ciljem promicanja učinkovitijeg i uspješnijeg gospodarenja u svim sferama Republike Hrvatske uz uporabu načela, etike, koncepata, znanja, vještina, oruđa i tehnike direktnog i interaktivnog marketinga.

Suorganizatori konferencije su Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Sjever, Odjel za ekonomiju Sveučilišta u Zadru, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Ekonomski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru, Pošta Slovenije i Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju CROAI. U nastavku slijedi sažetak objavljenog rada Križevčana na hrvatskom i engleskom jeziku.

Sažetak: Tijekom posljednjih pola godine bolest izazvana novim sojem koronavirusa proširila se na sve zemlje i područja svijeta. U borbi protiv ove globalne epidemije, prve po veličini od španjolske gripe 1918. godine, zdravstveni sustavi širom svijeta našli su se pod ogromnim pritiskom, a medicinsko osoblje koje je na prvoj crti obrane trebalo je kontinuiranu pomoć u zaštitnoj opremi, kako bi smanjili rizik od zaraze u svakodnevnom kontaktu s pacijentima. Ovaj rad predstavlja iskustveni izvještaj o angažmanu zajednice u izradi i distribuciji tisuću zaštitnih vizira za medicinsko osoblje, što je prvotno bilo planirano za lokalne potrebe, no reagiralo se na brojne zahtjeve i izraslo kao akcija koja je odgovorila na dio imanentnih potreba zdravstvenih i socijalnih radnika diljem Hrvatske. Dizajn zaštitnih vizira zasniva se na nacrtima i modelima otvorenog koda i usvojen je kako bi odgovarao zahtjevima brze i kvalitetne proizvodnje ove opreme potrebne za borbu protiv pandemije COVID-19. Ovaj rad pruža uvid u planiranje i provedbu kampanje, kao i analizu postignutih rezultata te medijsku pokrivenost. Diskusija daje smjernice za slične akcije koje će u budućnosti poduzeti akteri u lokalnoj zajednici kako bi pridonijeli društvenom dobru.

Abstract: Over the past half year, the disease caused by the new strain of coronavirus has spread to all countries and territories of the world. In the fight against this global epidemic, the first of its magnitude since the Spanish flu in 1918, health systems around the world were under enormous burden, and medical personnel, who are on the front line of defense, needed continued assistance in protective equipment, to minimize their risk of infection in daily contact with patients. This paper presents an experience report in community engagement to make and distribute a thousand face shields for medical personnel, originally planned to support local needs but reacted to numerous requests and grew to answer the immanent needs of health and social care professionals all over Croatia. The face shield design was based on open source blueprints and adopted to fit the requirements for fast and high quality production of these equipment necessary to fight COVID-19 pandemic. This work provides an insight to campaign planning and execution, as well as analysis of delivered results and media coverage. Discussion provides guidance for similar actions to be taken in the future by local community activators to contribute to social good.

Vezano

Komentari su zatvoreni.