Na 28. sjednici Gradskog vijeća donijete izmjene i dopune Proračuna Grada Križevaca

U velikoj dvorani Hrvatskoga doma u petak, 18.rujna održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca na kojoj su uz vijećnike, gradonačelnika, zamjenike gradonačelnika i pročelnike, bili prisutni i predstavnici osnovnih škola, Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Glazbene škole Alberta Štrige, dječjih vrtića, Javne vatrogasne postrojbe, Gradskog društva Crvenog križa, Komunalnog poduzeća, Vodnih usluga, Križevačkog poduzetničkog centra te Savjeta mladih.

Na  dnevnom redu, nakon usvajanja prijedloga dopune, bilo je 26 točaka dnevnog reda, a među najvažnijima je bilo donošenje III.  Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca.

Gradonačelnik je u uvodnom obrazloženju istakao nekoliko kapitalnih projekata među kojima i povećanje stavke za opremanje dječjih igrališta, posebno za djecu s posebnim potrebama te širenje sportskog kompleksa na sjeverozapadnu stranu. Također, za 503 tisuće kuna povećana subvencija za rad Križevačkog poduzetničkog centra temeljem kapitalne pomoći za prenamjenu proizvodnog hangara u poduzetnički inkubator te su povećane stavke i za rad gradskih četvrti i mjesnih odbora.

Zatim, kako ove godine izlazi i koncesija za naplatu parkirališta, Odlukom o  namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti pružanja usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Križevaca i za obavljanje komunalne djelatnosti upravljanja sustavom javnih bicikala predlaže se nova komunalnu djelatnost, a to je sustav javnih bicikala, a taj sustav se uklapa u održivi razvoj i razvoj zelene politike grada. Također, gradonačelnik je objasnio kako je organizacija naplate parkiranja usmjerena prema demotiviranju ljudi da u centar dođu automobilom te je dodao kako na području grada ima dovoljno parkirnih mjesta gdje se parking ne plaća.

Usvojene su i V. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana, te je u sklopu tog procesa, razvijena je i Studija i strategija razvoja zelene infrastrukture Grada Križevaca do 2027. koju su vijećnici jednoglasno usvojili.

Također, donesen je polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Križevaca , izvješće o radu gradonačelnika u prvoj polovini ove godine pri čemu je gradonačelnik Mario Rajn zahvalio zamjenicima na angažmanu, posebno u vrijeme početka epidemije uzrokovane koronavirusom.

Od ostalih točaka dnevnog reda na usvajanju su bila izvješća o realizaciji financijskih planova osnovnih škola za prvo polugodište 2020. godine, zatim planova dječjih vrtića s područja Grada, gradskih ustanova i zajednica Javne vatrogasne postrojbe i Gradskog društva Crvenog križa. Sva su izvješća prihvaćena.

Vezano

Komentari su zatvoreni.