Usvojen rebalans gradskog proračuna, prihodi povećani za 4,7 milijuna kuna

U Velikoj dvorani Hrvatskog doma jučer je održana 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca, a jedna od najznačajnijih točaka bilo je donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2020. godinu.

Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Križevaca za 2020. godinu ukupni planirani prihodi i primici povećani su za 4.700.000,00 kuna te iznose 130.601.690,00 kuna, a za isti su iznos povećani su i planirani rashodi i izdaci, na iznos 130.601,690,00 kuna. Po izradi Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu utvrđeno je da se prenosi višak prihoda i primitaka u iznosu 10.191.669,14.

Osim toga, nakon donošenja Proračuna, Gradu i proračunskim korisnicima su odobreni za sufinanciranje iz drugih izvora kapitalni projekti koje je potrebno uključiti u Proračun poput projekta Cross border wine routes 2 kojeg provodi Grad Križevci i projekt GiftedHUHR kojeg provodi proračunski korisnik Osnovna škola „Ljudevita Modeca“.Slijedom navedenog, ovim II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Križevaca za 2020. godinu planiraju se ukupni prihodi i primici u iznosu 128.426.537,48 kuna te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 139.120.776,36 kuna.

Na sjednici su jednoglasno usvojena izvješća o ostvarenju financijskih planova u 2019. godini dječjih vrtića i osnovnih škola i ustanova s područja Grada.

Doneseni su i Program održavanja komunalne infrastrukture, Program građenja objekata i uređenja komunalne infrastrukture, Plan gospodarenja otpadom te Plan raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Križevaca za 2019. godinu.

Usvojeno je izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac za 2019. godinu te izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Križevaca.

Donesena je i Odluka o načinu ostvarivanja prava prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križevci te se pritom okupljenima obratila i novoizabrana ravnateljica Nataša Batković i istaknula da su novom odlukom uvršteni i roditelji koji su na redovnom školovanju i roditelji koji su nezaposleni.

Vijećnici su usvojili i Odluku koje se odnosi na pomoć gospodarstvu Grada Križevaca u prevladavanju posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa kojima se poduzetnicima pruža milijun kuna olakšica poduzetnicima na području Grada te Odluku o odobravanju privremenog proširenja lokacija za postavu ugostiteljskih terasa.

Donijete su i Odluka o dodjeli Nagrade za životno djelo Petru Gatariću, zatim odluka o dodjeli Plaketa Grada: Ivanu Mužiću, Borislavu Palčiću te Darku Konficu, kojem će se nagrada dodijeliti posthumno. Osim navedenih, donijeta je i Odluka o dodjeli Priznanja Grada Lovačkom društvu „Vepar“ iz Carevdara, Lovačkom društvu „Golub“ iz Velikog Potočeca, Stolnoteniskom klubu Križevci te Igoru Kudeljnjaku.

Na prijedlog predsjednika Gradskog vijeća Marka Katanovića, točka 22. koje se odnosi na donošenju Odluke o osnivanju prava građenja na području Gospodarske zone Gornji Čret. skinuta je s dnevnog reda kako bi se vijećnici upoznali s materijalom i da se odgovori na sva njihova pitanja. Katanović je predložio da se sjednica održi u statutarnom roku već početkom idućeg tjedna, a svi prisutni vijećnici jednoglasno su prihvatili ovaj prijedlog.

Nakon uvodnog izlaganja gradonačelnika Maria Rajna, vijećnici su usvojili i donošenje Odluke o raspisivanju javnog poziva za iskazivanje interesa za zajedničko ulaganje u izgradnju stambene zgrade na gradskom zemljištu, odnosno, zgrade bivšeg kina.

Od ostalih točaka dnevnog reda, usvojene su i Odluka o usvajanju Izvještaja Povjerenstva za popis imovine i obveza Grada o obavljenom popisu imovine te su jednoglasno usvojene i Odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Urbanističkog plana grada Križevaca.

Vezano

Komentari su zatvoreni.