Sjednica Županijske skupštine po prvi puta održana elektroničkim putem

U utorak 28.travnja održana je 18. sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije koja je zbog izvanrednih okolnosti pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom, a u s skladu s odlukama Stožera civilne zaštite RH i epidemioloških preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te dodatnim uputama Ministarstva uprave,  po prvi  puta održana elektroničkim putem.

Članovi su elektronički glasovali o osam točaka dnevnog reda, a kao prva točka dnevnog reda većinom glasova donesena je Izmjena i dopuna Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu. Izmjene i dopune Proračuna posljedica su promjena koje su se dogodile pojavom epidemije korona virusom COVID 19, i utjecaja mjera koje su poduzete radi sprečavanja njegovog širenja.

Izmjenama i dopunama Proračuna sveukupno smanjenje planiranih prihoda Proračuna iznosi 4.889.620,00 kuna pa tako rebalansom prihodi i primici za 2020. godinu iznose 740.689.292,81 kuna. Što se tiče Ukupnih rashoda i izdataka Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu, rebalansom su ukupno smanjeni za  4.397.632,50 kuna te oni za 2020. godinu iznose 720.343.682,96 kuna.

Članovi Skupštine su donijeli i  Odluku o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu te Odluku o davanju ovlaštenja županu za potpisivanje ugovora vezanih uz rad Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije tijekom epidemije bolesti COVID-19.

Na sjednici je donesena Odluka o dopuni Odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije te Odluka o dopuni Odluke o naknadama predsjedniku, potpredsjednicima i članovima Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije i njezinih radnih tijela.

Članovi Skupštine na sjednici su izglasali i Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Koprivničko-križevačke županije za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Koprivničko-križevačke županije za 2020. godinu kojom se sredstva umanjuju za 50 posto. U zadnjoj točki o kojoj se glasalo, članovi Skupštine donesli su Zaključak o davanju suglasnosti na sklapanje Ugovora o osnivanju prava građenja s Piškornicom d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.

 

Vezano

Komentari su zatvoreni.