Održana 18. sjednica Gradskog vijeća – više novaca za odlične učenike, stipendije, uređenje grada i sigurnost građana

U Velikoj vijećnici Grada Križevaca u srijedu, 11. rujna održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca na kojoj su uz vijećnike, gradonačelnika, zamjenike gradonačelnika i pročelnike, bili prisutni i predstavnici osnovnih škola, Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Glazbene škole Alberta Štrige, dječjih vrtića, zajednica, Javne vatrogasne postrojbe, Gradskog društva Crvenog križa, Komunalnog poduzeća, Vodnih usluga te Savjeta mladih.

Na dnevnom redu bila je 21 točka, a među najvažnijima je bilo donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu. Izmjenama su obuhvaćena financijska sredstva za uređenje parkova u Tomislavovoj (za koji će se raspisati natječaj za idejno rješenje) i u Ulici Franje Tuđmana, a u planu je i rekonstrukcija Ulice Augusta Šenoe.

Povećat će se stavka za nagrade učenicima, uložit će se u sigurnost građana te će se u postaviti kamere na ulazu u grad, dok će se stavka Državnog arhiva planirana za ovu godinu u proračunu, smanjiti zbog dinamike aktivnosti od strane Ministarstva po tom pitanju. Na Dnevnom redu bila su izvješća za 2018.godinu Komunalnog poduzeća d.o.o. i Vodnih usluga d.o.o, koja su prihvaćena.

Na temu financiranja troškova nabave dopunskih nastavnih sredstva iz proračuna, ponovo je rečeno kako su uložena u obnovu infrastrukture Osnovne škole „Vladimir Nazor“, u Dječji vrtić Križevci te u obnovu pomoćnog igrališta i atletske staze i to nakon što je usvojen rebalans proračuna na prošloj sjednici Gradskog vijeća, a to su istaknuli i gradonačelnik Mario Rajn i predsjednik Gradskog vijeća Marko Katanović. Gradonačelnik je naglasio da nije sklon donošenju populističkih odluka te da je potrebno osvijestiti što je to javni interes, a što roditeljske obveze. Prvenstvo, naglasio je gradonačelnik, da postoji odgovornost prema javnim financijama i ustanovama kojima je Grad osnivač te da je zadatak ulaganje u javnu infrastrukturu. Za one roditelje koji zaista, iz objektivnih razloga, ne mogu financirati nabavku nastavnih sredstava, postoji mogućnost da zatraže od Grada jednokratnu pomoć. Ova je točka skinuta s Dnevnog reda.

Jedna od važnijih odluka je i Izmjena odluke o načinima za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Križevci, čime su promijenjeni sporni članci stari 22 godine, a kojima se prednost mogla dati djeci donatora vrtića. Sada te prednosti više nema. Usvojena je o Odluka o izmjeni Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana, a građane se poziva da svoje zahtjeve predaju sve do 30. rujna 2019. godine.

Usvojena je Križevačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, o čemu je govorila i Marica Mirić u ime Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, a razmatrano je i Izvješće o radu gradonačelnika za prvih šest mjeseci 2019. godine. Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za pristupu većem urbanom području (ITU mehanizmi) aglomeracija u kojoj bi Križevci bili dionik sa još četiri grada – Ludbreg, Čakovec, Koprivnica i grad Varaždinske toplice.

Od ostalih točaka dnevnog reda na usvajanju su bila izvješća o realizaciji financijskih planova osnovnih škola za prvo polugodište 2019. godine, zatim planova dječjih vrtića s područja Grada, gradskih ustanova i zajednica Javne vatrogasne postrojbe i Gradskog društva Crvenog križa. Sva su izvješća prihvaćena.

Vezano

Komentari su zatvoreni.