Projektom školske prehrane Grad Križevci u šk.god. 2018./2019. obuhvatio 612 učenika kojima je podijeljeno preko 100.000 obroka

Grad Križevci i projektni partneri Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Osnovna škola ”Vladimir Nazor” Križevci i Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci završili su provedbu projekta ”Školska prehrana za djecu u riziku od siromaštva na području Grada Križevaca u školskoj godini 2018.-2019.”, kojim je osigurana besplatna prehrana učenika u riziku od siromaštva u matičnim i područnim osnovnim školama na području Grada Križevaca.

Projekt se provodio temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljenoga između Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grada Križevaca, kojim su osigurana bespovratna sredstva u iznosu 611.099,00 kuna, a sufinancirala ga je Europska unija iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

Cilj projekta bio je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva, i to u vidu podjele hrane u osnovnim školama.

Projekt je obuhvatio školsku prehranu za djecu u matičnim školama na području grada prema utvrđenim kriterijima te svu djecu u područnim školama, budući da su da se smatra da su djeca u ruralnim područjima u većem riziku od siromaštva.

Grad planira prijaviti nastavak projekta na novi natječaj, kako bi se osigurala sredstva za učenike u riziku od siromaštva i u narednoj školskoj godini.

Vezano

Komentari su zatvoreni.