Izabrani novi članovi Gradskog savjeta mladih Grada Križevaca

Gradsko vijeće Grada Križevaca je na sjednici u četvrtak izabralo novi sastav Gradskog savjeta mladih Grada Križevaca. Nakon provedenog tajnog glasovanja, u dvogodišnji mandat su izabrani: Sandro Matus i zamjenik Ivan Augustinčić (Centar za mlade Križevci), Antonio Sirovec i zamjenik Dino Borčić (Forum mladih SDP-a Križevci), Robin Petić i zamjenik Jakov Cetl (Udruga K.V.A.R.K.), Irma Vargić i zamjenik Mario Jembrek (Križevačka udruga mladih), Domagoj Bunta i zamjenik Ivan Tinodi (Mladež HDZ-a), Marko Martinčević i zamjenik Gordan Šišak (Organizacija mladih HSS-a Koprivničko-križevačke županije) te Nikola Ostojčić i zamjenik Matija Zorko (Udruga P.O.I.N.T.).

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Križevaca koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Grada, a osniva se s ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Gradu.

Za člana Savjeta mladih i zamjenika člana može se kandidirati i biti birana osoba s prebivalištem ili boravištem na području grada Križevaca koja u trenutku podnošenja kandidature ima od navršenih 15 do navršenih 30 godina života. Član Savjeta i njegov zamjenik ne mogu istovremeno biti vijećnici Gradskoga vijeća Grada Križevaca.

Vezano

Komentari su zatvoreni.