Brojni polaznici na vokalnom i tamburaškom seminaru

U skladu s programom rada i aktivnostima Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije, prošli je vikend održan drugi ovogodišnji stručni  seminar na kojem  je sudjelovao 51 polaznik iz 17 udruga iz  Koprivnice, Delova Glogovca, Virja, Đurđevca, Križevaca, Legrada, Peteranca, Šemovaca,  Cirkvene, Svetog Ivana Žabna, Koprivničkih Bregi, Molvi, Novog Virja i Kalinovca.

Cilj održavanja seminara prvenstveno je edukacija stručnih voditelja i pjevača  u metodologiji rada i izvedbi djela folklorne baštine te osposobljavanje i usavršavanje članova i voditelja tamburaških orkestara i sastava uz upoznavanje s istinskim vrijednostima baštine i suvremenog, domaćeg stvaralaštva za tambure.

Kontinuirana edukacija osnovni je preduvjet za pravilan pristup folklornoj baštini te za njezino očuvanje i kvalitetnu promociju. Seminar je koncipiran od teorijskog i praktičnog dijela, a tematski je prilagođen lokalitetu kontinentalne Hrvatske s naglaskom na Podravinu i Prigorje.

Voditelji i predavači seminara bili su  maestro Tomislav Habulin i Dražen Varga. Seminar je   ostvaren u organizaciji Županijske Zajednice kulturno-umjetničkih udruga, uz materijalnu potporu  Minostarstva kulture Republike Hrvatske i  Koprivničko-križevačke županije .

Dvodnevno druženje završilo je zajedničkim izvedbama vokalnih i tamburaških polaznika te podjelom potvrda o sudjelovanju.

Vezano

Komentari su zatvoreni.