Održana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca

Vijećnice i vijećnici Gradskog vijeća Grada Križevaca okupili su se u četvrtak, 31. siječnja na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca.

Jedna od značajnijih točaka dnevnog reda bilo je donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu. Paušal će u Križevcima biti najmanji do sada, 150 kuna dok je do sada iznos paušala išao i do 350 kuna.

Od značajnijih točaka bilo je i donošenje Odluke o komunalnoj naknadi kojom su Križevci još jednom pokazali podršku poljoprivredi i gospodarstvu smanjivši koeficijente namjene. Naime, farme i tovilišta koje se koriste za uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, uključujući i pomoćni gospodarski prostori kao što su sjenici, silosi za silažu, spremišta za poljoprivredne strojeve i opremu i sl. površine od 150 do 500 m2 od sada se obračunavaju s koeficijentom 1,0, a površine iznad 500 m2 koeficijentom 2,0.

Nadalje, za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene za zatvorene prostore i za otvorene prostore iznosi 1,00, a ne kao do sada 50 % iznosa djelatnosti koja se obavljala prethodno.

Donesena je Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2019. godinu zbog čisto tehničke stvari jer trošak proširenja odlagališta otpada Ivančino brdo prema naputku Fonda za zaštitu okoliša, mora ići preko Proračuna Grada Križevaca, a ne Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci kao što je bilo planirano krajem prošle godine. Ovim izmjenama i dopunama, Proračun Grada Križevaca sada iznosi 92.232.915,00 kuna.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o autotaksi prijevozu kojom će se na području Križevaca sukladno zakonskim obavezama na području grada definirati četiri stajališta za taksi: Kod željezničkog i autobusnog kolodvora, u Baltićevoj ulici i na Kranjčićevom trgu. Također će se smanjiti iznos koncesije s dosadašnjih 600 kuna po dozvoli na 522,40 kuna.

Vijećnice i vijećnici jednoglasno su podržali Odluku o osnivanju prava građenja na građevinskom zemljištu na području gospodarske zone Gornji Čret kojom će tvrtka Watropur d.o.o. proširiti svoje poslovanje, a samim time otvoriti nova radna mjesta.

Jednoglasno je za novu ravnateljicu Pučkog otvorenog učilišta Križevci imenovana Željka Šunjić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti.

Vezano

Komentari su zatvoreni.