Gradu odobrena EU sredstva kojima će se osigurati besplatna školska prehrana za 487 učenika

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je 04. siječnja 2018. godine donijelo Odluku o financiranju projekta Grada Križevaca ”Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017. – 2018.)”, kojom je Gradu Križevcima odobreno 456.209,50 kuna za prehranu učenika osnovnih škola u školskoj godini 2017./2018.

Projektom su osigurana sredstva za prehranu ukupno 487 učenika koji žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva u matičnoj i područnim školama OŠ Ljudevita Modeca Križevci i OŠ ”Vladimir Nazor” Križevci te u Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci.

U matičnim školama prehrana će se odvijati u školskoj kuhinji, kao i do sada, gdje će se, osiguranjem dodatnih sredstava za prehranu djece u riziku od siromaštva, omogućiti veći broj korisnika školske kuhinje dok će se u područnim školama organizirati dostava tzv. ”lunch” paketa, vodeći računa da takav obrok osigurava kvalitetnu, raznovrsnu, količinski i nutritivno dostatnu prehranu učenika, sukladno Normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi.

Kriterije za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu učenika u okviru ovog projekta, zajednički su utvrdili Grad i škole, a zatim je kriterije Odlukom usvojila svaka škola. Trenutno je u tijeku procedura izrade Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava od strane Ministarstva, a po potpisivanju istog, započet će i provedba projekta te će objavom u medijima i putem razrednika roditelji i skrbnici biti pozvani da dostave socijalnom radniku škole potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na besplatnu prehranu, koji će istu provjeriti i predložiti ravnatelju učenike koji ostvaruju pravo.

Izvor Grad Križevci
Vezano

Komentari su zatvoreni.