Raspisan natječaj za ravnateljicu ili ravnatelja POU Križevci

IMG_0064_Gradska_knjiznica_Franjo_Markovic_ulazUpravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Križevci je na sjednici održanoj 20. rujna donijelo odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Pučkog otvorenog učilišta Križevci, na mandatno razdoblje od četiri godine. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama u srijedu 28. rujna, a prijave se primaju na adresu: Pučko otvoreno učilište Križevci, Trg sv. Florijana 14, 48 260 Križevci, s naznakom “ZA NATJEČAJ, NE OTVARAJ”.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom, kandidat mora imati visoku stručnu spremu iz područja društvenih ili humanističkih znanosti, posjedovati organizacijske i komunikacijske vještine, imati najmanje 3 godina iskustva na rukovodećim poslovima, te pripremiti Program razvoja Učilišta za mandatno razdoblje sa iskazanim mjerljivim indikatorima provedbe programa i ciljane skupine.

Uz prijavu za natječaj kandidat dostavlja životopis, dokaz o stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu, uvjerenje o nekažnjavanju te Program razvoja ustanove za mandatno razdoblje sa iskazanim mjerljivim indikatorima provedbe programa. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Prijave s nepotpunom dokumentacijom kao i prijave pristigle izvan roka natječaja neće biti razmatrane.

Vezano

Komentari su zatvoreni.