Traži se 36 koncesionara u zdravstvu

opca_bolnica_koprivnica_zdravlje_specijalistiKOPRIVNICA – Koprivničko-križevačka županija pokrenula je postupak davanja koncesija za obavljanje zdravstvenih djelatnosti obiteljske, dentalne, te medicine rada, kao i zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene njege u kući. Na taj način područna samouprava jednom godišnje popunjava mrežu koju je odredilo Ministarstvo zdravlja, ili točnije pokušava to učiniti, jer naš kraj kao ni većina države – nema liječnika koliko bi stanovnici trebali.
– Mi imamo određeni broj nepopunjenih mjesta u mreži javne zdravstvene službe, to imaju gotovo svi osim možda grada Zagreba, Rijeke, ne znam za Split, ali u principu u županijama je situacija takva da imamo koncesionare koji imaju preveliki broj pacijenata, jer znamo svi da nam nema dovoljno liječnika u RH, veli zamjenik župana Ivan Pal.

Konkretno, u Podravini i Prigorju nepopunjenih je 36 mjesta.
– Tako da smo mi raspisali sada nepopunjenih 9 mjesta za obiteljsku medicinu, 21-no za dentalnu medicinu, s tim da 42 mjesta imamo popunjena, tamo kod obiteljske medicine 56 imamo popunjenih. Još smo raspisali dva mjesta za predškolski odgoj, jedno nepopunjeno mjesto imamo za zdravstvenu njegu u kući i tri nepopunjena za djelatnike medicine rada, pobrojao je Pal.

Ta su mjesta prazna već duže vrijeme, pa dožupan Pal ne očekuje velike pomake, a kakav će biti odaziv znat ćemo nakon 15. rujna i isteka roka za davanje ponuda.(RKC)

Vezano
1 komentar
  1. Mila piše:

    Navodi iz članka stvarno su me iznenadili s obzirom da liječnik obiteljske medicine dr.Pašić sa primjereno uređenom ordinacijom i zadovoljnim pacijentima nikako nije mogao dobiti koncesiju,a sada se izlazi sa tvrdnjom da nam nedostaje liječnika.Tko je ovdje lud???

Komentari su zatvoreni.