Izdvajanja za osnovne škole skresana za 0,5 milijuna kuna

KRIŽEVCI – Nakon donošenja državnog proračuna ministarstva, pa tako i ono koje se bavi znanošću, obrazovanjem i sportom, raspodjeljuju iznose planirane za godinu, te primjerice u području osnovnog školstva izvještavaju osnivače s koliko novca mogu računati. Županije i gradovi onda moraju svoje potrebe i želje ugurati unutar odobrenog iznosa i zatražiti suglasnost Ministarstva za taj raspored, a ako je odobren – mogu početi trošiti sredstva. Tako makar formalno školama na svojem području upravljaju lokalne i područne samouprave, one to mogu samo u okvirima koliko im dopušta doznačeni novac, a ti iznosi u dvije godine sve su manji, kaže križevački gradonačelnik Branko Hrg.

– Ono što je vrlo ružno, da su nama u dvije godine smanjena sredstva za decentralizirane funkcije u školstvu za oko pola milijuna kuna, a istovremeno su režijski i svi ostali troškovi išli gore. Jednostavno ne mogu shvatiti na koji to način funkcionira resorno Ministarstvo, jer očito ne sagledava realnost i oni odrežu toliko manje novaca, a vi se snađite.
Ipak, križevački gradonačelnik kaže da standard škola neće doći u pitanje, a nastavit će se i projektiranje dvije sportske dvorane, za koje su napravljena idejna rješenja i lokacijske dozvole, pa s građevinskim dozvolama slijedi traženje novca za izgradnju. (RKC)

Vezano

Komentari su zatvoreni.