O Gunjaku se više i ne razmišlja

OTPAD Kada se još nije znalo za Piškornicu

Iako je područje Gunjaka u Općini Sv. Ivan Žabno na granici s gradom Križevcima i dalje formalno rezervna varijanta za regionalno odlagalište otpada, u ovoj su ga općini “otpisali”, čak i kao općinsko odlagalište, potvrđuje načelnik Vladimir Oguman.

Zvali su iz Zagreba

– U raspravama koje su proteklih dana vođene oko odlagališta na Piškornici zvali su me iz Zagreba da se uključim u raspravu, s obzirom na to da se Gunjak i dalje službeno vodi kao rezervna varijanta, jer je planiran i županijskim prostornim planom, a prostor ima i studiju utjecaja na okoliš. Osobno sam od toga odustao i ne želim više ni razmišljati o Gunjaku, poslije svega što smo kao općina učinili u pripremama za otvaranje regionalnog odlagališta u kojem smo, dakako, vidjeli i gospodarsku korist za naš kraj.

Nažalost, pokrenuti su prosvjedi protiv Gunjaka, u čemu su glavnu riječ čak imali ljudi koji više ne žive u tom kraju, pripovijeda Oguman. Dodaje da se potom tvrdilo kako su ljudi u koprivničkom kraju zainteresirani da regionalno odlagalište bude na Piškornici, a sada se pokazuje da ipak nije bilo tako i da o tome ima dvojbi. Ako je, kaže, zakonska obveza da treba urediti regionalno odlagalište, onda bi ponajprije stručnjaci trebali odrediti gdje bi to bilo najprimjerenije, a ne da se u to miješa politika.

Prije nekoliko godina ekološki aktivisti iz Križevaca i okolice protivili su se otpadu na Gunjaku

Bez zakulisnih igara

– Pritom treba ljudima reći pravu i punu istinu i odgovoriti na sva njihova pitanja, bez ikakvih zakulisnih igara koje izazivaju probleme. Na pitanje gdje će mještani općine Sveti Ivan Žabno odlagati komunalni otpad načelnik Oguman kaže da će to do daljega biti postojeće odlagalište Trema Gmajnje, za koje se radi projekt sanacije. Tamo će se komunalni otpad odlagati sve do 2011. godine.

20 godina CSF
Vezano

Komentari su zatvoreni.