Nekoliko primjedbi državnih revizora na poslovanje Grada Križevaca

Kako je Državni ured za reviziju tek u srpnju završio kontrolu prošlogodišnjeg financijskog poslovanja Grada Križevaca, njihovo izviješće o obavljenoj reviziji našlo se pred članovima Gradskog poglavarstva tek na prvoj rujanskoj sjednici poslije ljetne stanke. A prema izviješću kontrolori su imali, kako je rekao pročelnik za financije Darko Masnec, tek nekoliko manjih primjedbi. Jedna od njih bila je povjeravanje radova na gradnji vodovoda i kanalizacije gradskom Komunalnom poduzeću bez provedenih javnih natječaja.

– Osim što je Komunalno poduzeće prema našoj Odluci o komunalnoj djelatnosti definirano za to, razlog što smo im te poslove davali je i taj što se u tim projektima kao sufinancijeri bile i neke državne institucije, primjerice Hrvatske vode, koje imaju princip da poslove direktno ugovaraju sa distributerima na pojedinom području, a ne sa jedinicama lokalne uprave. Tako da mi nismo imali baš neke mogućnosti da u tom smislu radimo, a revizija je to stavila kao primjedbu, objasnio je pročelnik Masnec.
Tako se došlo u pomalo apsurdnu situaciju u kojoj je istu zamjerku, osim Gradu Križevcima, Državna revizija morala poslati i Hrvatskim vodama, javnoj ustanovi čiji je osnivač Republika Hrvatska. No priča u kojoj državna ustanova ima način rada koji nije baš po slovu zakona, pa zbog toga opet državni kontrolori moraju upozoriti na nepravilnosti i tu ustanovu i Grad s kojim posluje, nije se previše dojmila gradonačelnika Branka Hrga:
– Definitivno ni jedno nije nikakav prekršaj, jer ovdje smo u jednom dijelu radili na isti način kao što rade državne institucije, a na drugom dijelu je nekakva greškica koja je već ispravljena, koja može promaknuti a nikakvu štetu ne nanosi. Mislim da su gradske službe dobro odradile svoj posao u ovom dijelu i bilo bi dobro da ovakva izviješća, ili još malo bolja, budu i u buduće.

Vezano

Komentari su zatvoreni.