Pomoć za poljoprivrednike – otvorene prijave za gradsku subvenciju

Grad Križevci subvencionirat će zainteresiranim poljoprivrednicima kamatu na kredite za nabavu repromaterijala za proljetnu sjetvu. Svi zainteresirani subjekti koji imaju sjedište na području grada Križevaca, upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i nemaju dospjelih neizmirenih dugovanja prema Gradu, mogu se javiti na Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kreditiranje proljetne sjetve u 2023. godini.

Sufinancirat će se nabava sjemena, presadnica (za povrtlarske kulture), zaštitnih sredstava i gnojiva za sjetvu ratarskih i povrtlarskih kultura. Najmanji iznos kreditiranja je 665 eura, a najveći 66.360 eura. Grad Križevci subvencionira kamatnu stopu u iznosu od 3 postotna boda godišnje fiksno. Rok za podnošenje prijava je 25. svibnja, informacije vezane uz poziv nalaze se na mrežnoj stranici Grada.

Vezano

Komentari su zatvoreni.