Grad iznajmljuje poslovni prostor u centru – početna cijena je 40 kuna

Do 29. studenoga traje Javni natječaj kojim Grad Križevci daje u zakup poslovni prostor u Ulici Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 3 površine 31.58 četvornih metara. Na natječaj se mogu prijaviti udruge s područja Križevaca koje obavljaju djelatnost koja je od općeg interesa za grad. Početni iznos zakupnine iznosi 1 kunu po četvornom metru, odnosno 39.48 kuna s PDV-om.

Ugovor o zakupu sklopiti će se s ponuditeljem koji je ponudio najviši iznos zakupnine i ispunjava ostale uvjete natječaja. Natječaj se provodi sustavom zatvorenih ponuda u kojem natjecatelji svoje ponude dostavljaju u zatvorenim kovertama, a mogu se prijaviti udruge koje nemaju nepodmirenih dospjelih financijskih obveza prema Gradu. Ugovor o zakupu sklapa se na pet godina uz mogućnost produljenja, a zakupac ga može koristiti od 1. prosinca 2022.

Vezano

Komentari su zatvoreni.