Prijavite objekte s azbestom

Grad Križevci poziva vlasnike i korisnike građevina u kojoj se nalazi azbest da o tome dostave podatke putem obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici Grada. Naime, prema Pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (čl.18.) vlasnici ili korisnici građevine u kojoj se nalazi azbest su dužni, na poziv jedinice lokalne samouprave, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad. Ovi se podaci prikupljaju radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

Prema pravilniku o katalogu otpada, građevinski otpad koji sadrži azbest spada u opasan otpad koji treba posebno zbrinuti. Kad se s azbestom postupa prema propisima, on je inertan materijal neopasan za zdravlje i okoliš, no opasnim se smatraju azbestna vlakna koja se oslobađaju prilikom obrade, piljenja i rezanja azbesta. U Križevcima se on zbrinjava na odlagalištu otpada Ivančino brdo od 2009. godine u posebnu kazetu za odlaganje azbestnog otpada koju je izgradio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u skladu sa svim europskim normama gradnje odlagališta otpada. Na odlagalište ga dovoze ovlašteni prijevoznici, mora biti omotan „strech” folijom i takav se odlaže u kazetu. Kad je kazeta puna, zatvara se.

20 godina CSF
Vezano

Komentari su zatvoreni.