Žive poruke Milana Grlovića, oca Hrvatskog novinarskog društva

Prošli tjedan skupina križevačkih novinara osnovala je ogranak Hrvatskog novinarskog društva koji su došli podržati predsjednik i dopredsjednik društva Hrvoje Zovko i Goran Gazdek. Obojica su naglasili da je fokus djelovanja HND-a usmjeren prema lokalnim medijima i lokalnom novinarstvu. Ogranak nosi ime po jednom od utemeljitelja društva i njegovom prvom predsjedniku, rođenom Križevčaninu Milanu Grloviću. Svjetlo dana ugledao je 10. listopada 1852. godine u obitelji križevačkog odvjetnika Ljudevita Gerlocija, plemenitaškog podrijetla o čemu svjedoči plemićki list iz 1600. godine na ime Gerlovich de Gerloczy. Kao student prava 1876. Milan je uzeo prezime Grlović kako bi dokazao svoje hrvatstvo.

Nakon rada u očevom odvjetničkom uredu u Križevcima, Grlović se zapošljava u Zagrebu u listu “Pozor” čime započinje njegova novinarska i publicistička karijera. Surađivao je i uređivao brojne listove i časopise svoga doba. Pučku je školu završio u Križevcima, a gimnaziju u Varaždinu, nastavivši studij prava u Pragu i Beču. Počeo je objavljivati poeziju u Narodnom listu, pokrenuo je almanah “Velebit” u Beču, pisao za “Vienac” Matice Hrvatske dok je urednik bio Križevčanin dr. Franjo Marković. Nakon povratka u Hrvatsku, najprije u Križevce i potom u Zagreb, pokrenuo je tjednik “Hrvatski Svjetozor”. Pisao je glazbene i kazališne kritike, prevodio sa stranih jezika, objavio knjigu “Album zaslužnih Hrvata 19. stoljeća”. Umro je 1915. godine.

Dobro poznavajući novinarsko zvanje kojem je posvetio cijeli život, Milan Grlović je zarana, još kao dvadesetpetogodišnjak 1877. godine u svojem listu “Hrvatski Svjetozor” u članku „Hrvatsko žurnalističko društvo“ obznanio svoje viđenje posebnog žurnalističkog udruženja radi zaštite, kako je rekao, mladog hrvatskog novinarskog stališa u pionirskom nevremenu. Konstituirajuća skupština Hrvatskog novinarskog društva održana je u prosincu 1910. godine u Zagrebu i na njoj je sudjelovalo trideset novinara i jedna novinarka, Marija Jurić Zagorka.

Prvim predsjednikom društva izabran je Milan Grlović. Njegove poruke o zadaći novinara i novina uz upozoravanje na zabrinjavajući položaj novinarske profesije i to ne samo u Hrvatskoj, aktualnije su no ikada.

Štampa je velevlast. Njezin se glas ma i prigušen čuje daleko – a tko ustrajno i dugo nišani, napokon i pogađa. Geslo nam mora biti: jedan za sve, svi za jednoga. Naše su dužnosti dvojake, naprama narodu kojemu služimo i naprama sebi. Naprama narodu mi smo pioniri i vojnici njegovog političkog osvještenja, njegovog kulturnog unapređenja. Dužnosti spram nas samih osnovane su na vječnim zakonima morala i etike. Mi tražimo dostojnu egzistenciju, pravednu nagradu za naš trud i rad kao svi kulturni radnici“.

Vezano

Komentari su zatvoreni.