Za nepropisno odlaganje otpada kazne do 10 tisuća kuna

Na uglu Smičiklasove i Zakmardijeve ulice, na zelenom otoku, netko svakodnevno odlaže vreće s otpadom, čini se tekstilnim. Doduše, na tom mjestu nekad se nalazio smeđi spremnik za tekstilni otpad koji je Komunalno poduzeće moralo prazniti svaki dan, a tekstila je bilo više nego stane u kontejner. Upravo zato stavljena je obavijest da se tekstilni otpad besplatno može odložiti na reciklažnom dvorištu, no nepoznati počinitelj i dalje ga ostavlja na starom mjestu, na podu pored spremnika za staklo.

Međutim, Komunalno poduzeće nadležno je za otpad koji se nalazi u za to predviđenim spremnicima, kantama i kontejnerima, ali ne i za ovaj izvan spremnika.

Svjesni smo navedenog problema i isti pokušavao riješiti u više smjerova. Naime, u tijeku je formiranje tzv. “eko patrole” koja bi imala zadatak obilaziti “kritična” mjesta na području grada i upozoravati, educirati i upućivati naše korisnike na pravilno razvrstavanje i odlaganje otpada prema vrstama, dok su za sankcioniranje navedenih problema, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21), nadležni komunalni redari“, rekao nam je direktor Komunalnog poduzeća Martin Kozjak. Naime, prema Zakonu o gospodarenju otpadom, za otpad koji je nepropisno odložen, kao i za sankcioniranje onoga koji ga tamo ostavlja, nadležni su komunalni redari.

Komunalni redari su detektirali navedenu lokaciju, o tome su obavijestili Komunalno poduzeće koje zbrinjava otpad, no počinitelji do sada nisu zatečeni u djelu“, odgovorili su nam iz Grada. Kazne za počinitelje koji nepropisno odlažu otpad na mjestima koja nisu za to predviđena nisu male, kreću se od 3 do 10 tisuća kuna. A odlaganje na reciklažnom dvorištu je – besplatno.

Vezano

Komentari su zatvoreni.