Na Future Hubu učili komunicirati i pregovarati

Prošlog vikenda petnaestak je polaznika uspješno završilo dvodnevnu radionicu pod nazivom Inteligencija međuljudskih odnosa: komunikacija i pregovaranje, koju je u sklopu projekta Future Hub organizirala udruga P.O.I.N.T. Radionica je bila zamišljena kao pomoć u prilagodbi timu i rješavanju problema u komunikaciji s kolegama u poslovnom svijetu, kako bi se izbjegli sukobi i neuspjesi koji nikome nisu poželjni. Psihologinja Petra Belčić polaznicima je pokazala alate pomoću kojih mogu bolje razumjeti sebe i druge te predvidjeti kako će se u određenim uvjetima ponašati.

Bilo je korisno i vrlo zanimljivo. Pomoglo mi je da bolje razumijem sebe. Naučila sam kako se najbolje postaviti prema sugovorniku ili kolegi, a počela sam obraćati pažnju i na to kako se drugi ponašaju u različitim situacijama“, rekla je polaznica tečaja.

Nova radionica o komunikacijskim vještinama planirana je i za listopad, a informacije o točnom terminu, temi i roku za prijavu pratite na stranicama portala Križevci.info.

Vrijednost projekta Future Hub Križevci je 1.779.092,12 kuna koje su odobrene iz operativnog programa
Učinkoviti ljudski potencijali u sklopu natječaja „Prostori sudjelovanja – Razvoj programa revitalizacije
prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“. Projekt Future Hub Križevci
sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izložena u
ovom tekstu isključiva su odgovornost Udruge P.O.I.N.T. Križevci i ni na koji se način ne smatra da
odražavaju stajališta Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za
razvoj civilnoga društva.

Vezano

Komentari su zatvoreni.