Formirano osam odbora Gradskog vijeća

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća izglasano je osam Rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova odbora Gradskog vijeća Grada Križevaca.

U svakom od osam odbora je po jedan predsjednik, dva potpredsjednika te tri člana.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise Gradskog vijeća Grada Križevaca
Predsjednik: Igor Frbežar
Potpredsjednica: Valerija Golubić
Članovi: Martina Blažinčić Stručić, Lana Peršin Štambuk i Vesna Tomić

Odbor za gospodarstvo i financije Gradskog vijeća Grada Križevaca
Predsjednik: Eduard Krmpotić
Potpredsjednica: Mateja Vrbek
Članovi: Ivica Katavić, Aleksandra Mijić i Marija Škrlec

Odbor za stambeno-komunalne djelatnosti Gradskog vijeća Grada Križevaca
Predsjednik: Mirko Sokolić
Potpredsjednik: Marko Katanović
Članovi: Matija Videković, Ivana Pukec i Mario Miklečić

Odbor za selo, poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Gradskog vijeća Grada Križevaca
Predsjednik: Denis Maksić
Potpredsjednik: Ivica Đuranec
Članovi: Josip Lukačić, Alen Bartaković i Miroslav Stručić

Odbor za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Gradskog vijeća Grada Križevaca
Predsjednica: Štefica Wolf
Potpredsjednik: Ivica Švagelj
Članovi: Martina Jeren Šašek, Ivan Premec i Ana Končurat

Odbor za zdravstvo, socijalnu skrb i treću životnu Gradskog vijeća Grada Križevaca
Predsjednik: Goran Hrg
Potpredsjednik: Mario Martinčević
Članovi: Snježana Rožman, Višnja Barušić i Andrea Guzalić

Odbor za obrazovanje, kulturu, brigu o djeci i šport Gradskog vijeća Grada Križevaca
Predsjednica: Martina Zdilar Sertić
Potpredsjednica: Štefica Wolf
Članovi: Dejan Pernjak, Sandra Kantar i Mateja Forjan

Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Križevaca
Predsjednik: Miroslav Petračija
Potpredsjednik: Mario Martinčević
Članovi: Laura Varjačić, Antonio Sirovec i Katarina Crnčić

Vezano

Komentari su zatvoreni.