Na 26. sjednici Gradskog vijeća jednoglasno usvojene sve točke dnevnog reda

U Velikoj gradskoj vijećnici jučer, 16.07.2020., održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca, u skladu s epidemiološkim mjerama.

Na ovoj sjednici jednoglasno su donijete Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi, kupnji kuće u Zagrebačkoj ulici za potrebe stambenog zbrinjavanja socijalno ugroženih obitelji te kupnji zemljišta u Svetokriškoj ulici radi izgradnje sportskog igrališta.

Vijećnici su jednoglasno podržali i donošenje Odluke o dopuni Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Grada Križevaca kao i Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za akademsku godinu 2020./2021. Obrazlažući ovu odluku, gradonačelnik Mario Rajn rekao je da je slijedom prijedloga Savjeta mladih Grada Križevaca, Pravilnik za ovu akademsku godinu izmijenjen, između ostalog, tako što se prilikom prijave na Javni natječaj neće provjeravati imaju li članovi kućanstva studenta koji podnosi prijavu dugovanja prema gradskom proračunu, nego samo ima li student dugovanja. Istaknuo je da Gradski savjet mladih vrlo aktivno radi i da vjeruje da će biti interesa kod mladih jer na tržištu rada postoji potreba za deficitarnim zanimanjima.

Gradski vijećnici donijeli su i Odluku o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Križevaca.
Nakon uvodnog obrazloženja gradonačelnika Maria Rajna i kratke rasprave, jednoglasno je donesen i model raspolaganja Gospodarskom zonom Gornji Čret, izmjena Zaključka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju ili osnivanje prava građenja na građevinskom zemljištu na ovom području te Zaključak o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup građevinskog zemljišta na istočnom dijelu gospodarske zone Gornji Čret.

Gradonačelnik Mario Rajn u obrazloženju kazao je kako se u svrhu racionalizacije troškova i pojednostavljenja postupka, u Modelu raspolaganja Gospodarskom zonom Gornji Čret i u navedenom Zaključku o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup građevinskog zemljišta na istočnom dijelu gospodarske zone Gornji Čret, propisano jamstvo za uredno izvršenje ugovora utvrdi u iznosu od 1.000.000,00 kn, što čini 20 % očekivanog iznosa ulaganja u zonu te da se omogući potencijalnom natjecatelju da kao osiguranje ulaganja dostavi bankarsko jamstvo ili zadužnicu. Istaknuo je kako je bankovno jamstvo danas vrlo skupa garancija pa i zadužnicu smatra dovoljno primjerenom kao vid osiguranja za ulaganje u infrastrukturu subjekta, koja će kasnije ostati gradu. Na ovaj će se način, gradonačelnik vjeruje, Natječaj više otvoriti te izbjeći dovođenje bilo koga u diskriminatorni položaj potrebnog iznosa bankovnog jamstva ili zadužnice.

Vezano

Komentari su zatvoreni.