Srednja gospodarska škola Križevci: Najstarija poljoprivredna škola u RH koja nudi brojne mogućnosti učenicima

 

Upis u srednju školu jedna je od najvažnijih životnih odluka svakog osnovnoškolca, a obzirom da se klasična promocija upisa u srednje škole zbog izvanrednih okolnosti ove godine ne može realizirati, Koprivničko-križevačka županija će uz Vodič kroz srednje škole Koprivničko-križevačke županije  2020./2021. na svojoj internet stranici omogućiti srednjim školama da se predstave te na taj način učenicima olakšaju odluku u odabiru za njih najboljeg i adekvatnog srednjoškolskog programa. Danas svoje školske programe predstavlja Srednja gospodarska škola Križevci.

Najstarija poljoprivredna škola u Republici Hrvatskoj 

Srednja gospodarska škola Križevci najstarija je poljoprivredna škola u Republici Hrvatskoj  i u jugoistočnom dijelu Europe osnovana davne 1860. godine. Ove godine škola slavi 160 godina postojanja. Škola obrazuje učenike isključivo za zanimanja u poljoprivredi koji omogućuju učenicima da nakon završetka školovanja rade na različitim poslovima u poljoprivredi. Učenici mogu pohađati obrazovne programe u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju.

Trogodišnja zanimanja za koja se učenici mogu obrazovati u školi su  :

– Poljoprivredni gospodarstvenik

– Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

– Mljekar

– Vrtlar

– Voćar-vinar-vinogradar

Četverogodišnja zanimanja za koja se učenici mogu obrazovati u školi su :

– Agrotehničar

– Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

– Veterinarski tehničar

U školskoj godini 2019./2020. školu je pohađalo 257 učenika u 18 razrednih odjela. Nastava je organizirana u dvije smjene, a u neposrednoj blizini škole nalazi se učenički dom u koji se mogu smjestiti učenici koji u školu dolaze iz udaljenih mjesta i drugih županija.

Smještajem u učeničkom domu učenicima je olakšano pohađanje teorijske i praktične nastave jer ne trebaju svakodnevno  putovati te su pod stalnim nadzorom odgajatelja.

U školskoj godini 2020./2021. škola planira upis 105 učenika u 1. razrede i to prema slijedećem planu upisa :

Trogodišnja zanimanja

– Poljoprivredni gospodarstvenik 9 učenika

– Mehaničar poljoprivredne mehanizacije 12 učenika

– Mljekar 7 učenika

– Vrtlar 7učenika

– Voćar-vinar-vinogradar 7 učenika

Četverogodišnja zanimanja

– Agrotehničar  21 učenika

– Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut 21 učenika

– Veterinarski tehničar 21 učenika

Prostorni uvjeti škole

Škola raspolaže prostorom za realizaciju teoretske nastave u dva objekta i to: 11 učionica opće namjene ( 8 učionica u glavnoj zgradi i 3 učionice u pomoćnoj zgradi ), informatičku učionicu, laboratorij za kemiju i osnovnu analizu mlijeka, specijaliziranu učionicu za kemiju knjižnicu te pripadajuće sanitarne čvorove.

U glavnoj zgradi škole nalazi se zbornica, 6 nastavničkih kabineta, ured stručnog suradnika pedagoga i 4 prostorije za rad administrativno  tehničke i pomoćne službe Škole ( tajništvo, učenička referada, računovodstvo, prostorija za spremačice ). Sve učionice opremljene su informatičkom opremom (računalo, projektor, pristup internetu ). U školi postoji bežična WiFi mreža za korištenje e Dnevnika. Škola je u projektu uvođenja CARNet-ove  mreže i opremanja informatičkom opremom, a postupak realizacije je u tijeku.

Praktikumi škole

Škola u svom sastavu ima govedarski, mljekarski, strojarski, voćarsko-vinogradarski i ratarski praktikum u kojima se provodi praktična nastava i vježbe učenika.

Govedarski praktikum, jedini je takav u sustavu strukovnog obrazovanja Republike Hrvatske. Sastoji se od štale kapaciteta 30 muznih krava, pripadajućim gnojištem, izmuzilišta sa potrebnim uređajima te popratnim prostorijama. U sklopu  govedarskog praktikuma nalazi se i manja štala za podmladak sa popratnim prostorijama. Ove godine sredstvima iz projekata EU uređeno je novo gnojište te nabavljeni deponatori za ekološko zbrinjavanje gnojevke.

Mljekarski praktikum koji je također jedini takve vrste u sustavu strukovnog školstva. U praktikumu se isključivo prerađuje mlijeko proizvedeno u govedarskom praktikumu.  Praktikum je opremljen potrebnom mljekarskom opremom (pasterizatori, laktofriz, bučkalica, separator, banka ledene vode, preše za sir ), a koji se koriste za preradu mlijeka u mliječne proizvode ( polutvrdi sir – gauda, svježi sir i vrhnje, maslac, kuhani sir ) kapaciteta 450 l prerade mlijeka dnevno. U govedarskom i mljekarskom praktikumu zbog kvalitetnijeg obavljanja praktične nastave i sigurnosti učenika praktični rad se obavlja u manjim grupama od 5 do 7 učenika.

Strojarski praktikum sastoji se od radionice, učionice i poljoprivrednih strojeva i oruđa.

U sastavu praktikumu su traktori koji se koriste za potrebe praktične nastave u praktikumima : John Deree M130, Landini Powerfarm 85, Zetor 5211, Ursus 1634, Tomo Vinković 826 i motokultivator Goldoni. Tu su i priključni strojevi potrebni za obradu tla na ratarskim površinama, govedarskom praktikumu, voćnjaku i vrtu : rotokosa Krone 243, okretač sijena Krone, okretač sijena SIP, sakupljač sijena SIP, sakupljač sijena Kuhn, preša Vicon 124 OC, omotač za bale Tanco, preša za male kockaste bale, sijačica žitna Amazone, sijačica Gaspardo 4-redna, cisterna Joksim 8400 L, deponatori gnojnice, prikolica za stajski gnoj Joksim, prikolica za stajski gnoj SIP, rasipač mineralnog gnojiva 1200 nošeni, tanjurače TOF 33, rotodrljača Breviglieri, sadilica za krumpir, vadilica za krumpir, atomizer Zupan 400L, prskalica KŽK 600, malčer 190, malčer 220, plug premetnjak Regent 140 Titan, gredičar foliopolagač, valjak, prikolica  5 T Bratner, utovarivač prednji za Ursus 1634. nabavkom potrebnih alata i uređaja  te opremanjem specijalizirane strojarske učionice.

Ratarski praktikum obuhvaća 36 ha obradivih ratarskih površina za proizvodnju stočne hrane za potrebe govedarskog praktikuma. Na ratarskim površinama siju se pšenica, kukuruz za silažu i zrno, talijanski i engleski ljulj i lucerna.

U praktikumu se rade razni gnojidbeni pokusi, pokusi za zaštitu usjeva, a u suradnji sa velikom svjetskom tvrtkom u području proizvodnje hibrida Pioneer koja je u sastavu tvrtke Corteva Agriscience. Škola u suradnji sa navedenom tvrtkom obavlja prinosne pokuse i organizira ”Dane polja” za poljoprivrednike u regiji kao pokaznu manifestaciju o prinosima pojedinih hibrida kukuruza i pšenice.

Vrtlarski praktikum površine je 1,5 ha. Na površinama vrtlarskog praktikuma siju se i sade razne povrtne kulture. Povrće se uzgaja na otvorenim površinama ( krumpir, luk, češnjak, cikla, mrkva, salata, začinsko bilje i dr. ).  U sklopu praktikuma nalazi se i plastenik za hidroponski uzgoj jagoda i uzgoj presadnica uz najnoviju tehnologiju.  U sklopu praktikuma nalaze se učionica, garderobni prostor za učenike, skladišni prostor i ured nastavnika praktične nastave ).

Voćarsko – vinogradarski praktikum sastoji se od školskog voćnjaka i vinograda ukupne površine 1,8 ha. U voćnjaku su nasadi jabuka sorti: Idared, Jonagold, Greny Smith, Golden delicius, Red delicius, Breburn, Florina.

Radi pravovremene i učinkovitije zaštite u voćnjaku je postavljena i agrometeorološka stanica- CDA uređaj za praćenje vremenskih i mikroklimatskih uvjeta.

Zaštita voćnjaka obavlja se traktorskim atomizerom. Od ove godine u planu je obnova voćnjaka sadnjom i drugih voćaka ( trešnja, marelica, šljiva…).

Školski vinograd ima nasade 430 trsova vinove loze različitih sorti vinskog i stolnog grožđa. Vinograd je ujedno i dio fenološkog parka Državnog hidrometeorološkog zavoda R. Hrvatske.

Svi praktikumi koriste se za realizaciju praktične nastave učenika za vrijeme trajanja školovanja u svim obrazovnim profilima, redovito se održavaju i obnavljaju, a zbog podizanja kvalitete praktične nastave učenika.

Dio praktične nastave u skladu s kurikulumima za pojedina zanimanja obavlja se i izvan škole. Mehaničari poljoprivredne mehanizacije praktičnu nastavu realiziraju u mehaničarskim i automehaničarskim  radionicama.

Poljoprivredni tehničari fitofarmaceuti dio praktične nastave realiziraju u fitoapotekama.

Veterinarski tehničari dio praktične nastave provode u veterinarskim stanicama.

Učenici i njihovi roditelji biraju mehaničarske radione, fitoapoteke i veterinarske stanice gdje će provoditi praktičnu nastavu. Škola može, ako je potrebno,  pomoći učenicima u odabiru poslodavca za provođenja praktične nastave nakon čega se s istima sklapa ugovor  o realizaciji praktične nastave učenika za vrijeme trajanja školovanja. Nastavnici praktične nastave u školi redovito prate realizaciju praktične nastave učenika kod poslodavaca. Učenici za vrijeme odrade praktične nastave izvan škole obavezno pišu dnevnik rada.

Nastava u školi je u potpunosti stručno zastupljena kako u općeobrazovnim tako i u strukovnim predmetima i praktičnoj nastavi. U općeobrazovnim predmetima su to profesori i magistri, a u strukovnim predmetima diplomirani inženjeri poljoprivrede, doktori veterinarske medicine i magistri znanosti sa potrebnim pedagoško-psihološkim kompetencijama. U školi su tri profesora savjetnika te tri profesora mentora.

Nakon završetka školovanja u trogodišnjim obrazovnim programima učenici mogu odmah krenuti na tržište rada. Zapošljavanje nakon završetka školovanja moguće je na gospodarstvima većih poljoprivrednih i prehrambenih tvrtki, farmama ili kroz samozapošljavanje otvaranjem obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Učenici trogodišnjih obrazovnih programa mogu se nakon završetka školovanja odlučiti i za nastavak školovanja prekvalifikacijom u neko od četverogodišnjih zanimanja polaganjem razlikovnih i dopunskih ispita prve tri godine školovanja te redovnim završetkom četvrtog razreda i stjecanje kvalifikacije 4. stupnja.

Učenici koji završe četverogodišnje obrazovne programe mogu se odlučiti za tržište rada ili nastaviti svoje obrazovanje  u visokoškolskom obrazovanju na srodnim fakultetima u području poljoprivrede, ali i svim ostalim fakultetima uz polaganje ispita državne mature.

Važno je napomenuti da nakon završetka školovanja u četverogodišnjem smjeru Agrotehničaručenici uz svjedodžbu dobivaju i Europass prilog svjedodžbi kao dokument kojim se vrednuju postignute kvalifikacije u strukovnom obrazovanju na međunarodnoj razini i priznat je u zemljama Europske unije. Dokument omogućava uspješnije usmjeravanje učenika prema tržištu rada, mobilnost, nastavak obrazovanja ili prednost pri budućem zapošljavanju.

Navedeni dokument za sada se izdaje za 26 kvalifikacija  u strukovnom obrazovanju među kojima je i kvalifikacija Agrotehničar.

Individualni pristup učenicima

Obzirom na  broj učenika koji pohađaju školu, nastavnici i stručni suradnici dobro poznaju učenike i prema njima imaju individualni pristup, uzimajući u obzir sve čimbenike koji mogu utjecati na uspjeh učenika (nadarenost, poteškoće u učenju, obiteljska situacija i slično). Nastavnici redovito obavještavaju roditelje o uspjehu učenika te brinu da učenici na vrijeme ispunjavaju svoje školske obaveze.

Škola bez nasilja

Nastavnici i djelatnici škole trude se omogućiti ugodno radno okružje svim učenicima, čemu u prilog govori i činjenica da u našoj školi nisu zabilježeni primjeri vršnjačkog nasilja. Zahvaljujući dugogodišnjoj tradiciji i postojanju postali smo ”generacijska škola” te nisu rijetki slučajevi da više generacija iste obitelji pohađa našu školu ili da istovremeno našu školu pohađaju braća i sestre, u različitim razrednim odjelima ili obrazovnim programima.

Školsko okruženje

Školska zgrada okružena je parkom u čijem održavanju sudjeluju i naši učenici.

Park Srednje gospodarske škole i Visokog gospodarskog učilišta nadovezuje se na park Učeničkog doma i OŠ ”Vladimir Nazor” koji se nalaze u neposrednoj blizini te s njima čini jedinstvenu cjelinu koja je proglašena spomenikom parkovne arhitekture.

Izvannastavne aktivnosti učenika i nastavnika

Učenici redovito sudjeluju na različitim natjecanjima iz stručnih i općeobrazovnih predmeta i sporta.

Učenici iz područja Agro i Veterina redovito sudjeluju na natjecanjima u struci i postižu značajne rezultate i na državnim natjecanjima.

Zajedno sa nastavnicima učenici sudjeluju u pripremi i sudjelovanju na raznim manifestacijama, sajmovima, izložbama na kojima se predstavljaju radovi učenika kao i poljoprivredni proizvodi ( jabuke, povrće, mliječni proizvodi ) koje učenici proizvode kroz praktičnu nastavu.

Sudjelovanje škole u projektima Europske unije – Erasmus +

Škola redovito sudjeluje u provođenju projekata Erasmus + u kao partner  ili kao nositelj. Projekti su namijenjeni učenicima ali i nastavnicima škole.

Projekti su izvrstan način za stjecanje novih znanja i vještina učenika i nastavnika, razmjenu iskustava i upoznavanja sa radom škola, institucija i poljoprivrednih gospodarstava iz drugih zemalja, upoznavanja s novim tehnologijama u području poljoprivrede, ali i upoznavanje sa kulturno-povijesnim znamenitostima zemlje u koju se odlazi na projekte.

Škola je u proteklom razdoblju provela slijedeće projekte :

– Partner sa Gospodarskom školom iz Čakovca (praktična nastava u Poljskoj u voćarstvu

preradi voća)

– Partner domaćin poljoprivrednoj školi iz mađarskog grada Kapošvara

– Partner domaćin učenicima iz Makedonije u projektu u području  fenologije

– Projekt sa makedonskom tvrtkom ‘’Probio’’ (praktična nastava u Makedoniji vezana

za akvakulturu, uzgoj i plasman riba na vlastitom OPG-u) – nositelji projekta

– Projekt sa Srednjom školom “Arboretum Opeka’’ Marčan (praktična nastava u povrćarstvu

i voćarstvu na poljoprivrednim gospodarstvima u Njemačkoj) – partneri u projektu

– Projekt sa makedonskom poljoprivrednom školom iz Kavadaraca u području

poljoprivredne mehanizacije – partner domaćin u projektu

– Projekt sa poljoprivrednim školama iz austrijskog Gussinga i mađarskog Kapošvara

vezanom  za obnovljive izvore energije u poljoprivredi – transnacionalni projekt

– Projekt sa Srednjom školom ‘’ Arboretum Opeka ‘’ pod nazivom ‘’ Znanjem za bolje sutra’’,

praktična nastava učenika na stočarskim farmama u Njemačkoj

– Partner domaćin učenicima triju škola iz Makedonije u projektu pod nazivom ”Praktična nastava u agroturizmu”.

VAŽNE INFORMACIJE:

Ravnatelj: Toni Svoboda

Adresa škole: Milislava Demerca p.p.1 48260 Križevci

OIB škole :58166527230 

Broj telefona: 048/ 682-614

Adresa e-pošte škole: ured@ss-gospodarska-kc.skole.hr

Poveznica na mrežnu stranicu Škole: http://www.ss-gospodarska-kc.skole.hr/

Informacije o Srednjoj gospodarskoj školi Križevci  možete pronaći i u Vodiču kroz srednje škole Koprivničko-križevačke županije, zatim u prezentaciji koja se nalazi u privitku ovog teksta te u radijskoj emisiji koju možete poslušati na ovoj POVEZNICI.

Izvor: Srednja gospodarska škola Križevci

Vezano

Komentari su zatvoreni.