Grad omogućio maturantima korištenje aplikacije ePripreme za maturu

Gradska uprava

Grad Križevci je za maturante triju srednjih škola koje djeluju u Križevcima, a koji su u obvezi polaganja državne mature ili ju žele polagati, omogućio korištenje aplikacije Educiraj me ePripreme za maturu/Probna matura.

Aplikacija ePripreme simulira stvarnu Državnu maturu. Do sada ju je koristilo više od 10.000 maturanata. Osmišljena je i razvijena još prije 2 godine u svrhu jednostavnog pristupa za učenje/testiranje maturanata, te kao pred priprema za stvarnu državnu maturu koja im je preduvjet za završetak njihovog četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja kao i za upis u institucije visokog obrazovanja.

ePripreme omogućuju korisnicima, ciljano maturantima, da se u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mjestu ili uređaju (mobitel, tablet, računalo) neograničeno, kontinuirano i na vrijeme pripremaju za uspješan rezultat na državnoj maturi. Aplikaciju je razvilo Pučko otvoreno učilište Adeptio u Bjelovaru.

Korištenjem aplikacije maturanti imaju pristup:

• rješavanja ispita iz prijašnjih matura sa automatskim ispravljanjem ispita i statistikom
• svim predmetima i svim razinama (obvezni i izborni)
• interaktivnoj osobnoj statistici i prikazu osobnog napretka
• neograničenom korištenju aplikacije.

Vezano

Komentari su zatvoreni.