[FOTO] Napokon se prodaje Lovački dom, od trim staze još uvijek ništa

Lovački dom, nekadašnje omiljeno izletište Križevčana, a danas derutna ruševina, napokon ide na prodaju, barem su tako najavile Hrvatske šume.

– Hrvatske šume d.o.o. su u završnoj fazi pripreme postupka prodaje zgrade i dvorišta Župetnica putem javnog natječaja kojeg mora odobriti Nadzorni odbor HŠ d.o.o. S obzirom na činjenicu da je bilo potrebno pripremiti i prikupiti dokumentaciju za prodaju, a koja je ovisila o drugim institucijama izvan HŠ d.o.o., promjena katastarske kulture, rješenje Ministarstva poljoprivrede da čestice koje su predmet prodaje nisu šuma i šumsko zemljište prema Zakonu o šumama, a koje se očekuje ovih dana, postupak je dulje trajao – stoji u odgovoru iz direkcije Hrvatskih šuma.

Postupak je, naime, trajao godinama, a rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između Hrvatskih šuma i Lovačkog društva čak i desetljećima. Lovačko društvo upravljalo je domom i naplaćivalo najam ugostiteljima, a na sudu je izgubilo spor od Hrvatskih šuma koje su vlasnik objekta. Prije četiri godine najavljivano je kako će Hrvatske šume obnoviti dom i staviti ga u funkciju turizma i rekreacije. No čini se da su odustali od toga.

– Hrvatske šume pripremaju postupak prodaje objekta i zemljišta te se isti ne namjerava davati u zakup osim ako neće biti zainteresiranih za kupnju – navode. Zainteresiranih, prema neslužbenim pričama ima, ali cijena još nije poznata.

– S obzirom na to da će biti objavljen javni natječaj, kupac će biti onaj koji ponudi najvišu cijenu, a početna cijena će biti određena temeljem procjene sudskog vještaka – objašnjavaju Hrvatske šume.

Restoran i izletište ne rade već skoro 15 godina i od tada o domu nitko ne brine. Potpuno je uništen, a porušena su i stabla zbog kojih je izletište nekad bilo omiljeno odredište Križevčana za ljetnih mjeseci.

Uz kultni Lovački dom nekad se nalazila i trim staza o čijoj se obnovi godinama govori. Staza se nalazi u Park šumi Župetnica koja pripada Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

– Naša ustanova nije nadležna za postavljanje trim staza u zaštićenim dijelovima prirode, već samo sudjeluje u izdavanju posebnih uvjeta i davanju mišljenja za takve zahvate. Za sad nemamo saznanja da je netko iskazao interes za postavljanje-uređenje-obnovu trim staze u Park šumi Župetnica – poručila je ravnateljica ustanove Željka Kolar i poručila kako bi o održavanju i sanaciji trim staze brigu trebali voditi lokalna samouprava i sportske udruge s područja grada. (GPP)

Vezano

Komentari su zatvoreni.