Sedma smjena redovnih dislokacija podravsko-prigorskih vatrogasaca na otok Lastovo

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića, u četvrtak, 13. rujna podravsko-prigorski vatrogasci kreću na 7. smjenu redovnih dislokacija na otok Lastovo.

Na otok Lastovo bit će upućena dva djelatnika JVP Đurđevac i jedan djelatnik JVP Križevci, kao i pripadnici DVD-a Bukovje i DVD-a Đurđevac. Sukladno zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika na dislokaciji će se nalaziti i šumsko terensko vozilo opremljeno kombiniranom pumpom NH 30, spremnikom sa 4500 litara vode i 200 litara pjenila i krovnim bacačem, koje je opremljeno i kompletnom opremom za gašenje požara i hidrauličkim alatom „Lukas“ za potrebe tehničkih intervencija. Vozilo je u vlasništvu Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Na dislokaciji će se nalaziti i višenamjenska auto-cisterna, kapaciteta 7000 litara vode, opremljena kompletnom opremom za gašenje požara te radio-vezom. Prijevoz vatrogasaca iz Đurđevca izvršiti će se vozilom u vlasništvu JVP Đurđevac do Križevaca, a dalje vozilom  JVP Križevci do trajektne luke Split.

Vatrogasci upućeni na dislokacije zadovoljavaju sve uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu i podzakonskim aktima, a opremljeni su propisanom osobnom i zaštitnom opremom za gašenje požara otvorenog prostora i požara na građevinama. Sedma smjena dislokacije traje 15 dana.

Vezano

Komentari su zatvoreni.