Krajem godine viša cijena usluga Komunalnog poduzeća Križevci zbog novog načina gospodarenja otpadom

Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci“.Da bi sustav gospodarenja otpadom bio u skladu sa Zakonom o održivim gospodarenjem otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom, Komunalno poduzeće d.o.o. kao davatelj usluge, dužno je provesti brojne promjene, a što iziskuje znatna financijska ulaganja i dodatne troškove. Svi korisnici usluge dobit će detaljne upute, izjave i cjenike na kućne adrese u nadolazećem razdoblju.

Promjene u odnosu na dosadašnji sustav gospodarenja otpadom:

1. Promjena u odnosu na dosadašnji sustav naplate – uvodi se fiksni i varijabilni dio računa.

2. Posude za sakupljanje miješanog komunalnog otpada (posude sa zelenim poklopcem) označit će se barkod naljepnicom pomoću koje se evidentira svako pražnjenje posude za otpad putem čitača na kamionu.
Korisnik usluge fiksni dio računa plaća tokom cijele godine, dok će varijabilni dio računa ovisiti o broju predanih posuda na odvoz, očitanih putem barkod naljepnice.

3. Uvodi se odvoz biootpada – korisnici usluge, koji će se putem Izjave odlučiti da neće samostalno kompostirati svoj biootpad već će ga u cijelosti predavati Komunalnom poduzeću d.o.o., dobit će na korištenje uz postojeće posude i posudu za sakupljanje biootpada.
Biootpad će se odvoziti i predavati u ovlaštenu kompostanu za što će Komunalno poduzeće d.o.o. plaćati naknadu po toni predanog otpada.

4. Povećat će se mjesečni broj odvoza reciklabilnog otpada (posuda s narančastim poklopcem).

5. Ustrojit će se evidencija o preuzetom komunalnom otpadu za svakog korisnika.
Evidencija podrazumijeva podatke o korištenju reciklažnog dvorišta, mobilnog reciklažnog dvorišta s datumom, količinom i vrstom predanog otpada po svakom korisniku, količine predanog glomaznog otpada, datum i broj primopredaje posude, dokaz o izvršenoj usluzi u obračunskom razdoblju te izjavljene prigovore korisnika usluge.

Potrebno je nabaviti i vozilo za sakupljanje biootpada, dodatnu prikolicu za prijevoz biootpada do kompostane, posude za sakupljanje biootpada, elektronički sustav naplate odvoza otpada po stvarno preuzetoj količini (sustav barkodova), sustav evidencije svakog korisnika, proširiti sortirnicu otpada te zaposliti dodatne djelatnike na sakupljanju i obradi otpada.

Iz Komunalnog poduzeća podsjećaju da unatoč povećanju cijene usluge, pravilnim postupanjem s otpadom na način da sav koristan otpad odvojite, a biootpad kompostirate u vlastitom dvorištu, sami možete utjecati na cijenu Vaše usluge.

Vezano

Komentari su zatvoreni.