U tijeku su radovi na sakralnim objektima

Foto: R. Matić

Na području Križevaca u tijeku su građevinski radovi na nekoliko sakralnih objekata: sjevernom pročelju Pavlinskog samostana crkve sv. Ane, crkvi sv. Margarete u Gornjem Dubovcu, crkvi sv. Petra u Apatovcu, crkvi sv. Katarine u Erdovcu i na ogradi ispred katedrale Presvetog Trojstva.

Uskoro će započeti i radovi na uređenju ulaza u kapelu sv. Florijana kao i radovi na I. fazi građevinske sanacije Židovskih arkada na Gradskom groblju u Križevcima dok će po potpisivanju ugovora s projektantom i terenskog uvida, krenuti i izrada projektne dokumentacije za kuću Oštrić.

Za sve prethodno navedeno Gradu Križevcima je Ministarstvo kulture odobrilo 1.030.000,00 kuna putem Programa zaštite kulturnih dobara.

Vezano

Komentari su zatvoreni.