Ovog tjedna u Križevcima tribine o politikama za mlade, u svrhu izrade Gradskog programa za mlade

Kao dio aktivnosti na izradi Gradskog programa za mlade, sutra, 17. i u četvrtak, 18. siječnja u velikoj dvorani Turističkog informativnog centra (TIC) u Križevcima se priređuju javne tribine o politikama za mlade. Tribine, u organizaciji udruge Glas mladih Križevci i Grada Križevaca, vode predstavnici prioritetnih skupina po tematskim područjima budućeg programa za mlade, a imenovala ih je trajna radna skupina, koju je osnovao Savjeta mladih grada Križevaca.
Tematska područja pokrivaju teme tribina, pa je tako u prvom ciklusu, 17. siječnja od 16 do 16:50 tribina na temu zapošljavanja i poduzetništva, obrazovanja, profesionalnog osposobljavanja i usavršavanja u kontekstu cjeloživotnog učenja; 17-17:50: “Obrazovanje, profesionalno osposobljavanje i usavršavanje u kontekstu cjeloživotnog učenja”
18-18:50: tema “Socijalna zaštita i uključivanje”
19-19:50: tema “Zdravlje i zdravstvena zaštita”

Drugi ciklus, na rasporedu 18. siječnja, bit će posvećen aktivnoj ulozi mladih, pa će teme i termini biti:
17-17:50: “Aktivno sudjelovanje mladih u društvu”
18-18:50: “Kultura i mladi”
19-19:50: “Mladi u europskom i globalnom okruženju”


Cilj tribina je predstaviti javnosti dosadašnji rad prioritetnih skupina, te aktivno uključiti mlade u proces izrade Gradskog programa za njihovu populaciju. Prijedlozi koje će dati mladi i ostali sudionici tribina bit će proslijeđeni prioritetnim skupinama, kako bi bili uvršteni u Program. Nakon tribina, na koje su pozvani svi mladi i ustanove i institucije kojima su oni u fokusu interesa, slijedi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću – u okviru kojega građani svakodnevno svoje prijedloga mogu dati u Informativnom centru za mlade “Infodesk” u TIC-u – potom održavanje tematskog okruglog stola, radijske emisije i završna konferencija.
Dovršetak izrade Programa očekuje se polovicom veljače, nakon čega će biti iznesen na sjednici Gradskog vijeća.

Vezano

Komentari su zatvoreni.