Osniva se stalna radna skupina za izradu Gradskog programa za mlade

Udruga Glas mladih Križevci i Savjet mladih Grada Križevaca inicirali su pokretanje projekta Gradski program za mlade, čiji je cilj izrada dobrog programa koji će služiti kao osnova za razvijanje budućih projekata i programa usmjerenih prema unapređenju životnih i radnih uvjeta mladih u Križevcima. Za potrebe izrade Gradskog programa za mlade Grada Križevaca osniva se stalna radna skupina pa se svi zainteresirani za sudjelovanje u njenom radu pozivaju na sastanak koji će se održati u utorak, 25. srpnja 2017. godine u Velikoj vijećnici Grada Križevaca s početkom u 13:30 sati.

Radna skupina ima u planu mapiranje dionika procesa, izradu smjernica za anketni upitnik, osnivanje i koordinaciju tematskih radnih skupina, objedinjavanje prijedloga tematskih radnih skupina u jedinstveni gradski program za mlade, upućivanje prijedloga Gradskog programa za mlade na provjeru usklađenosti sa pravnom regulativom u Upravnim odjelima Grada Križevaca, upućivanje prijedloga Gradskog programa za mlade na javnu raspravu, usvajanje finalne verzije Gradskog programa za mlade te upućivanje na usvajanje Gradskom vijeću Grada Križevaca.

Vezano
1 komentar
  1. kaja piše:

    Tooo, svaka čast!
    Svima želim uspjeh u radu.

Komentari su zatvoreni.