Sandra Kantar doktorirala na razvoju održivog ruralnog turizma Koprivničko-križevačke županije

13241400_10209496728397305_1570834053384823294_n_Sandra_bencak_kantar_obrana_doktorska_disertacijaNa Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak je održana obrana doktorske disertacije Sandre Kantar, magistre edukacije sociologije i više predavačice na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, s naslovom “Razvoj održivog ruralnog turizma: Potencijali Koprivničko-križevačke županije”. Njen doktorski rad prikazuje sociološko viđenje održivog razvoja i integralne održivosti ruralnog turizma županije kroz dimenzije kao što su ekološka, socio-kulturna, ekonomska i politička održivost. Ruralni turizam je značajan činitelj u aktivaciji i održivom razvoju ruralnog prostora koji pomaže očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja, štiti okoliš, jača autohtonu, tradicijsku i ekološku proizvodnju, te pomaže razvoju ruralnih krajeva temeljem održivog razvoja.

Prema rezultatima kvalitativnog empirijskog istraživanja Kantar ističe da se ruralni turizam trenutno nalazi u razvojnoj fazi, a ekonomska održivost u bavljenju ruralnim turizmu se ne postiže ukoliko se ne oslanja na popratne djelatnosti kao što je poljoprivreda. Što se tiče socio-kulturne dimenzije održivosti, ona se njeguje kroz regionalni i zavičajni identitet i nije, prema mišljenjima aktera, u dovoljnoj mjeri zastupljena. Nadalje, politička dimenzija održivosti ruralnog turizma počiva na podršci od strane obitelji, ali ne i podršci od strane institucija koje trebaju podupirati razvoj ruralnog turizma. Stanje okoliša je zadovoljavajuće i kontinuirano se unaprjeđuje, pa je ekološka dimenzija održivosti postignuta.

Kantar zaključuje da integralna održivost u ruralnom turizmu Koprivničko-križevačke županije nije postignuta u svim dimenzijama. Stoga je nužno ojačati ljudski i društveni kapital koji je trenutno nedovoljno razvijen, a ruralno stanovništvo pripremiti za nove razvojne modele koji se temelje na suradnji i umrežavanju. Jačanjem društvenog i ljudskog kapitala ruralni turizam postaje važnom polugom razvoja ruralnih područja Koprivničko–križevačke županije, kontinentalnog turizma  Hrvatske, a i sam počiva na čvrstoj jezgri integralne održivosti. Mentor pri izradi ovog doktorskog rada bio je dr.sc. Vladimir Lay, umirovljeni sveučilišni profesor i ugledni stručnjak u područjima okolišne sociologije, socijalne ekologije, te sociologije održivog razvoja.

261267_2149399496747_2821184_n_Sandra_Bencak_KantarBiografija dr.sc. Sandre Kantar

Sandra Kantar je u Križevcima završila osnovnu i srednju školu, a diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1999. godine na Odsjeku za sociologiju, gdje je stekla zvanje profesorice sociologije. Godine 2007. diplomirala je na Odsjeku za informacijske znanosti – smjer Bibliotekarstvo i stekla zvanje diplomirane knjižničarke. Poslijediplomski doktorski studij sociologije upisuje krajem 2006. godine. Početkom 2000.-ih je radila u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” te kao vanjska suradnica na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, gdje je od 2004. stalno zaposlena u svojstvu predavača, a od 2010. godine i višeg predavača.

Nositeljica je modula «Agrarna sociologija i bioetika», te „Poslovna etika“ na preddiplomskom stručnom studiju Poljoprivreda i surealizatorica na modulu ”Ruralni razvoj” i „Ruralni turizam“ na preddiplomskom stručnom studiju ”Menadžment u poljoprivredi”. Također, surealizatorica je na modulu ”Ruralni razvoj“ i ”Destinacijski menadžment u ruralnom turizmu” na specijalističkom stručnom studiju ”Menadžment u poljoprivredi”.

Sudionica je brojnih domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova i projekata (Tempus, Interreg, IPA, Erasmus) te polaznica brojnih tečajeva i radionica iz područja knjižničarstva, sociologije i ruralnog razvoja. Aktivna je članica Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskog bioetičkog društva, Hrvatskog agroekonomskog društva, te Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja. Izvrsno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu. Kao autorica i koautorica objavila je 30-ak stručnih, znanstvenih i popularnih radova iz područja agrarne sociologije, ruralnog razvoja, ruralnog turizma, ekologije, bioetike i knjižničarstva.

Koautorica je i triju stručnih studija iz područja ruralnog turizma, te udžbenika ”Ruralni turizam: uvod u destinacijski menadžment”. Do sada je mentorirala deset završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju, te bila članicom povjerenstva za obranu 38 završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju i 10 završnih specijalističkih diplomskih radova na specijalističkom stručnom diplomskom studiju. Na osnovi provedenih sveučilišnih anketa za ocjenu aktivnosti nastavnika njezin rad ocijenjuje se pozitivnom ocjenom.

Vezano
1 komentar
  1. At Strašnomlat piše:

    čestitam !!!!!

Komentari su zatvoreni.