Sandra Kantar doktorirala na razvoju održivog ruralnog turizma Koprivničko-križevačke županije

13241400_10209496728397305_1570834053384823294_n_Sandra_bencak_kantar_obrana_doktorska_disertacijaNa Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u ponedjeljak je održana obrana doktorske disertacije Sandre Kantar, magistre edukacije sociologije i više predavačice na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, s naslovom “Razvoj održivog ruralnog turizma: Potencijali Koprivničko-križevačke županije”. Njen doktorski rad prikazuje sociološko viđenje održivog razvoja i integralne održivosti ruralnog turizma županije kroz dimenzije kao što su ekološka, socio-kulturna, ekonomska i politička održivost. Ruralni turizam je značajan činitelj u aktivaciji i održivom razvoju ruralnog prostora koji pomaže očuvanju lokalnog identiteta, tradicije i običaja, štiti okoliš, jača autohtonu, tradicijsku i ekološku proizvodnju, te pomaže razvoju ruralnih krajeva temeljem održivog razvoja.

Prema rezultatima kvalitativnog empirijskog istraživanja Kantar ističe da se ruralni turizam trenutno nalazi u razvojnoj fazi, a ekonomska održivost u bavljenju ruralnim turizmu se ne postiže ukoliko se ne oslanja na popratne djelatnosti kao što je poljoprivreda. Što se tiče socio-kulturne dimenzije održivosti, ona se njeguje kroz regionalni i zavičajni identitet i nije, prema mišljenjima aktera, u dovoljnoj mjeri zastupljena. Nadalje, politička dimenzija održivosti ruralnog turizma počiva na podršci od strane obitelji, ali ne i podršci od strane institucija koje trebaju podupirati razvoj ruralnog turizma. Stanje okoliša je zadovoljavajuće i kontinuirano se unaprjeđuje, pa je ekološka dimenzija održivosti postignuta.

Kantar zaključuje da integralna održivost u ruralnom turizmu Koprivničko-križevačke županije nije postignuta u svim dimenzijama. Stoga je nužno ojačati ljudski i društveni kapital koji je trenutno nedovoljno razvijen, a ruralno stanovništvo pripremiti za nove razvojne modele koji se temelje na suradnji i umrežavanju. Jačanjem društvenog i ljudskog kapitala ruralni turizam postaje važnom polugom razvoja ruralnih područja Koprivničko–križevačke županije, kontinentalnog turizma  Hrvatske, a i sam počiva na čvrstoj jezgri integralne održivosti. Mentor pri izradi ovog doktorskog rada bio je dr.sc. Vladimir Lay, umirovljeni sveučilišni profesor i ugledni stručnjak u područjima okolišne sociologije, socijalne ekologije, te sociologije održivog razvoja.

261267_2149399496747_2821184_n_Sandra_Bencak_KantarBiografija dr.sc. Sandre Kantar

Sandra Kantar je u Križevcima završila osnovnu i srednju školu, a diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1999. godine na Odsjeku za sociologiju, gdje je stekla zvanje profesorice sociologije. Godine 2007. diplomirala je na Odsjeku za informacijske znanosti – smjer Bibliotekarstvo i stekla zvanje diplomirane knjižničarke. Poslijediplomski doktorski studij sociologije upisuje krajem 2006. godine. Početkom 2000.-ih je radila u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” te kao vanjska suradnica na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, gdje je od 2004. stalno zaposlena u svojstvu predavača, a od 2010. godine i višeg predavača.

Nositeljica je modula «Agrarna sociologija i bioetika», te „Poslovna etika“ na preddiplomskom stručnom studiju Poljoprivreda i surealizatorica na modulu ”Ruralni razvoj” i „Ruralni turizam“ na preddiplomskom stručnom studiju ”Menadžment u poljoprivredi”. Također, surealizatorica je na modulu ”Ruralni razvoj“ i ”Destinacijski menadžment u ruralnom turizmu” na specijalističkom stručnom studiju ”Menadžment u poljoprivredi”.

Sudionica je brojnih domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova i projekata (Tempus, Interreg, IPA, Erasmus) te polaznica brojnih tečajeva i radionica iz područja knjižničarstva, sociologije i ruralnog razvoja. Aktivna je članica Hrvatskog sociološkog društva, Hrvatskog bioetičkog društva, Hrvatskog agroekonomskog društva, te Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja. Izvrsno se služi engleskim jezikom u govoru i pismu. Kao autorica i koautorica objavila je 30-ak stručnih, znanstvenih i popularnih radova iz područja agrarne sociologije, ruralnog razvoja, ruralnog turizma, ekologije, bioetike i knjižničarstva.

Koautorica je i triju stručnih studija iz područja ruralnog turizma, te udžbenika ”Ruralni turizam: uvod u destinacijski menadžment”. Do sada je mentorirala deset završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju, te bila članicom povjerenstva za obranu 38 završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju i 10 završnih specijalističkih diplomskih radova na specijalističkom stručnom diplomskom studiju. Na osnovi provedenih sveučilišnih anketa za ocjenu aktivnosti nastavnika njezin rad ocijenjuje se pozitivnom ocjenom.

Možda vam se svidi
  Subscribe  
Obavijesti me o
At Strašnomlat
At Strašnomlat

čestitam !!!!!