Osposobljavanje vatrogasnih kadrova VZG Križevaca

U sklopu provođenja Programa osposobljavanja vatrogasnih kadrova Vatrogasna zajednica grada Križevaca u 2015. godini provesti će 4 tečaja od čega 2 za stjecanje zvanja VATROGASAC i 2 za stjecanje zvanja VATROGASNI DOČASNIK.
Prvi tečaj za stjecanje zvanja VATROGASAC završio je u nedjelju ispitom za polaznike tečaja kojem je pristupilo 23 kandidata i koji su svi sa uspjehom položili završni ispit. Domaćin ovog tečaja je bio DVD Podgajec. Nakon ovog tečaja, u petak 13. ožujka započinje drugi tečaj za zvanje VATROGASAC kojem će domaćin biti DVD Križevci. Na ovaj tečaj prijavilo se je 45 polaznika.

Zajednnička fotografija polaznika i predavača sa osposobljavnja u Podgajcu
U tijeku je osposobljavanje za stjecanje zvanja VATROGASNI DOČASNIK kojem je domaćin DVD Majurec a kojeg polazi 34 polaznika. Završni ispiti za ovaj tečaj planirani su za 22. ožujka, a po završetku ovog tečaja 27. ožujka započinje drugi tečaj za zvanje VATROGASNOG DOČASNIKA za koji se je prijavio 41 polaznik, a domaćin je DVD Dijankovec.
Paralelno sa ovim osposobljavanjima za vatrogasna zvanja provode se i osposobljavanja i ispiti za stjecanje klasa, tako da će se u ovom razdoblju na području Vatrogasne zajednice Grada Križevaca osposobiti oko 270 vatrogasnih kadrova.

Izvor: Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca

Vezano

Komentari su zatvoreni.