Pravo na troškove ogrjeva kao tema na županijskoj skupštini

original_zgrada_zupanije_uprava_koprivnicko_krizevacka_kckzzPODRAVINA I PRIGORJE – Prema informaciji o odobravanju i utrošenim sredstvima za pravo na troškove ogrjeva u prošloj godini, koju su na dnevnom redu imali vijećnici Županijske skupštine, lani je za naše područje određen iznos nešto veći od 1,4 milijuna kuna, od kojih je ostalo nepotrošeno gotovo 340 tisuća. Kao i u godinama prije visina ove pomoći određena je na pojedinačnih 950 kuna, a na području županije lani ju je koristilo 1135 samaca ili kućanstava korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. Nešto preko polovice ih je na području Koprivnice i okolnih općina, dok je omjer broja korisnika prema boravištu u gradovima ili općinama 43 prema 57 posto. Naime, prošla je godina donijela i velike promjene u dodjeli pomoći u ogrjevu, i to zbog novog Zakona o socijalnoj skrbi prema kojem je priznavanje prava na nju ograničeno samo na korisnike zajamčene minimalne naknade, ili nove pomoći u sustavu socijalne skrbi, kojom se željelo objediniti prijašnju pomoć za uzdržavanje, produženu novčanu naknadu za nezaposlene, te opskrbninu branitelja i civilnih žrtava rata.

Novost je i to su županije umjesto općina i gradova postale mjesta za priznavanje prava na ogrijev, ali im nije dozvoljeno izravno dodjeljivati tu pomoć, već samo preko lokalnih samouprava. Kako stoji u izvješću, što telefonski što osobnim dolaskom nezadovoljstvo uskraćivanjem prava pokazalo je 30-tak naših sugrađana, a dožupan Ivan Pal je podsjetio da Županija ne može utjecati na dobivanje ili uskraćivanje tog prava.
– Moje kolegice i kolege u Upravnom odjelu vrlo često smo izvrgnuti i nekim neugodnim situacijama, kada ne možete pomoći ljudima koji su u potrebi, a na žalost danas je takvih mnogo. Onaj kriterij socijalnog kartona je doista nizak i ako prelazite jednu kunu po članu obitelji nemate pravo; na žalost, ne možemo puno pomoći, bilo nam je lakše kada je to išlo preko socijalnih vijeća u JLS, na neki način smo onda skinuli tu brigu sa sebe. Sada je to nemoguće i objektivno tu ima dosta problema jer ograničeni smo zakonskim okvirima, konstatirao je Pal.

Dožupan Pal je ukazao i na još jednu nelogičnost, naime pomoć za ogrjev podrazumijeva isključivo nabavu drva, makar čovjek može dospjeti među siromašne i ako u kući ima grijanje na plin.
– Da se omogući i korisnicima stalne novčane pomoći subvencija za neke druge vrste goriva; dakle zakonom je regulirano kako je regulirano a činje nica je da tu nema logike jer danas ima ljudi koji imaju plin u svojim kućama, ili neko drugo gorivo, a u socijalnim su kategorijama, zaključio je.

Pal je dodao da bi se glas o nedostacima novog zakona morao pojačati putem stavljanja teme na dnevni red Zajednice županija, te bi pomognut tim utjecajem mogao polučiti njegove izmjene.(RKC)

Vezano

Komentari su zatvoreni.