Zašto Skupština gradskog radija šuti o imenovanju direktora?

Skupština društva Radio Križevci kojom predsjedava gradonačelnik Mario Rajn već pola godina ne poštuje odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa, potvrdilo nam je to Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje do jučer nije imalo saznanja da je Željko Picig imenovan za direktora trgovačkog društva Radio Križevci. Za povredu odredbi ovog Zakona Povjerenstvo izriče opomene i novčane kazne. Naime, budući da 90 posto udjela u vlasništvu radija imaju jedinice lokalne samouprave, i to Grad Križevci 75.2, Općina Sveti Ivan Žabno 6.4, Općina Sveti Petar Orehovec 8 i tvrtka u stopostotnom vlasništvu direktora Piciga Prigorski Media 10.4 posto, direktor društva je obveznik zakona o sprječavanju sukoba interesa i dužan je ispuniti imovinsku karticu. To nije nikakva novost, obveznici su i direktori drugih trgovačkih društava u kojima jedinice lokalne samouprave imaju većinski udio.

Direktor javnog medija ne samo da nije ispunio imovinsku karticu, već njegovo ime nije bilo ni na popisu obveznika jer Povjerenstvo za njega nije ni znalo.

Trgovačko društvo Radio Križevci d.o.o. odnosno Skupština navedenog društva dužna je, sukladno članku 3. stavku 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 143/21.), obavijestiti Povjerenstvo o imenovanju novog direktora međutim Povjerenstvo navedenu obavijest do danas nije zaprimilo. Temeljem informacije koju ste nam dali, provjerili smo podatke sudskog registra te ćemo izvršiti unos podataka novog obveznika Željka Piciga u Registar obveznika te poduzimati daljnje propisane radnje“, odgovorilo je Povjerenstvo na upit portala Križevci.info.

Prema spomenutom Zakonu obveznici su dužni u roku od 30 dana od stupanja na dužnost podnijeti Povjerenstvu imovinsku karticu bez obzira na to obnašaju li dužnost profesionalno. Osim toga, obveznik je, u ovom slučaju direktor radija Željko Picig, dužan urediti svoje privatne poslove kako bi se spriječio predvidljivi sukob interesa. Prema Zakonu, sukob interesa postoji kad su privatni interesi obveznika u suprotnosti s javnim interesom pa je zanimljiva činjenica da je Picig kao direktor javnog medija (inače zaposlenik Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu) istovremeno i stopostotni vlasnik drugog medija koji je u poslovnom odnosu s jedinicom lokalne samouprave. Istom onom koja ga je imenovala na direktorsku funkciju javnog medija.

Vezano

Komentari su zatvoreni.