Na terenu i u ambulantama preko 21000 pacijenata

Mato_Devcic_lijecnik_doktor_Opca_bolnica_KoprivnicaKOPRIVNICA – U županijskom Zavodu za hitnu medicinu podvukli su crtu pod lanjski učinak te došli do brojke od točno 7061-ne intervencije na terenu, koje su u Koprivnici i Križevcima odradili timovi 1 i 2, a u Đurđevcu jedini na raspolaganju, tim 1. Uz terenski, barem prema broju pacijenata još veći posao odrađen je u ambulantama hitne; u njima je u Križevcima i Đurđevcu zbrinut 14141 pacijent, a u Koprivnici, gdje bi tek polovicom ove godine trebala proraditi ambulanta Zavoda, oko 800 pacijenata dobilo je barem recepte.
– Dakle, ispostava Križevci imala je u ambulantnom dijelu 9000 odrađenih pacijenata, a u terenskom segmentu 2300 bolesnika, s tim da je 1500 bilo intervencija tima 1, dakle tima s liječnikom, i ostatak intervencija tima 2, dakle tima med. sestra – med. tehničar, podrobnije je naveo ravnatelj Zavoda dr. Mato Devčić.

U Đurđevcu je bilo nešto manje pacijenata u ambulanti, 5100, i isto tako 1500 terenskih intervencija tima 1, što je sličan rezultat rada tima u Križevcima, a najviše posla na terenu imali su koprivnički timovi.
– Ispostava Koprivnica, koja nema ambulantu, imala je samo terenski rad; ukupno smo imali 3250 intervencija. Od toga tim 1 imao je 2000, što je intenzivan rad, što je dosta posla, ocijenio je ravnatelj.

Brojke zorno govore da kada ne bi bilo ambulanti hitne, više od 14 tisuća ljudi pomoć bi potražilo na hitnom bolničkom odjelu, a to bi za njih značilo svakoga dana 40-tak slučajeva više. Dr. Devčić kaže da će nadležne u Zavodu za zdravstveno osiguranje i Ministarstvu zdravlja pokušati uvjeriti u potrebu odobravanja još timova, jer brojčani pokazatelji posla u prvoj godini najbolje dokazuju da sadašnji broj zaposlenika nije dovoljan. K tome, potvrdio je nakanu da i Koprivnica od ljeta dobije ambulantu i tako još više smanji pritisak na sustav Opće bolnice. Što se pak tiče razloga zbog kojeg su ljudi zvali Zavod za hitnu medicinu ili dolazili u njihove prostore, ravnatelj Devčić kaže da njih ¾ zapravo ne spadaju u grupu hitnih slučajeva.

– Otprilike 75% intervencija, i ambulantno i terenskog rada su intervencije koje se kasnijom konstatacijom kliničkog stanja definiraju kao nehitne, dok je 25% zaista hitnih intervencija. To je zaista široka paleta kliničkih slučajeva, od pogoršanja kroničnih simptoma, od akutnih događanja kao što su srčani i moždani udari, kao što su određene traume, prometne nezgode, stradavanje od vatrenog oružja, dakle niz situacija koje se definiraju kao hitne, koja zahtijevaju vrlo brzo pojavljivanje našeg tima i naravno, adekvatno djelovanje, rekao je o uzrocima dr. Devčić.

Ravnatelj Devčić kaže da pomalo graniči s čudom što s tri glavna i dva pomoćna tima hitne uspijevaju pokriti 1800 četvornih kilometara županije, pri čemu ipak u slučajevima više istovremenih intervencija dolazi u pitanje njihova brzina.(RKC)

Vezano
1 komentar
  1. branka piše:

    Budući da je dotični na slici Katavićev potrčko, trebalo bi objaviti neku zajedničku fotografiju.

Komentari su zatvoreni.