P.E.N. najesen traži predavače volontere

Udruga K.V.A.R.K. Križevci od jeseni ponovno pokreće Projekt edukacije i nadopune znanja, poznatiji kao P.E.N. te je u potrazi za predavačima volonterima. Radi se o besplatnim instrukcijama za učenike osnovnih i srednjih škola, za koje u ovom recesijom pogođenom vremenu postoji znatan interes:
– Tražimo entuzijastične ljude, studente, buduće profesore iz matematike, fizike, kemije, engleskog i njemačkog jezika. Smatrajte to kao savršenom prilikom za stjecanjem iskustva u radu sa djecom i mladima te kao mogućnost utjecanja na njihov pozitivan razvoj, istaknula je koordinatorica projekta Martina Bujan Knapić. Prijave i dodatna pitanja moguća su na telefon 048 711 073, e-poštom ili osobno u Klubu kulture na Mažuranićevom trgu 1, od 8 do 16 sati.

Svaki volonter će, ukoliko već nema, dobiti volontersku knjižicu u koju će se upisivati volonterski sati. Potvrda o volontiranju služi kao dokaz o stečenim vještinama, znanjima i iskustvu prilikom traženja zaposlenja, kandidiranja za različite stipendije i nagrade, a u najmanju ruku kao spomenar na vrijeme provedeno u nastojanju da promijeni sredinu u kojoj živi na bolje. Potvrda je i način širenja svijesti o važnosti volontiranja za zajednicu jer članovima obitelji volontera, njegovim prijateljima i potencijalnim poslodavcima govori o vrijednosti koju vrijeme što ga je volonter darovao ima za organizatora volontiranja i njegove korisnike.

Vezano

Komentari su zatvoreni.