Pregledavate oznake

nemoral

Komunalni otpad

Da je u New Yorku komunalno poduzeće radi duga tužilo Johna Browna, i da je od tuženog namirilo svoje potraživanje od 2296 USD, a poslije dražbe da je imanje dužnika kupio direktor…