Traje natječaj za zakup terasa, propisano je kakve stolove i stolice ugostitelji na njima smiju koristiti

Do 27. ožujka otvoren je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za privremeno korištenje javnih površina za postavljanje ljetnih terasa i kioska na području Križevaca, na koji se mogu javiti sve zainteresirane osobe. Ponuditelji moraju ispuniti obrazac zahtjeva te uz tražene dokumente i potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu, priložiti detaljnu skicu javne površine i kvadraturu koju želi unajmiti.

Pravo prednosti imaju vlasnici ugostiteljskog objekta ispred kojeg se javna površina nalazi, no ako se oni ne jave, tu lokaciju mogu unajmiti i drugi te postaviti terasu ili kiosk. U slučaju da se želi postaviti terasa ispred građevine u tuđem vlasništvu potrebno je uz zahtjev za postavljanje terase priložiti suglasnost svih vlasnika građevine ispred koje se terasa postavlja. Oblik terase i razmještaj stolova na njoj mora biti takav da za prolaz pješaka na nogostupu ostane razmak od najmanje 1.6 m. Rješenje o korištenju javne površine i radno vrijeme terase izdaje Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, a za nadzor su ovlašteni komunalni redari.

Inače, Gradsko vijeće je lani usvojilo novu Odluku o uvjetima korištenja javnih površina u užoj gradskoj jezgri koja, između ostaloga, propisuje i vrstu suncobrana, stolova i stolica koje ugostitelji smiju koristiti. Tako primjerice stolovi i stolice na terasama mogu biti od prirodnog ili umjetnog ratana i metala, ali nikako plastične ili drvene tapecirane. Na istoj terasi, propisuje Grad, ne može biti više tipova i boja stolova i stolica, a bilo kakvi oblici improviziranog šanka nisu dozvoljeni, osim u danima gradskih manifestacija.


20 godina CSF
Vezano
Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno