Otvoren poziv za korištenje javnih površina za terase i kioske

Do 3. travnja otvoren je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za privremeno korištenje javnih površina za postavljanje ljetnih terasa i kioska na području Križevaca, na koji se mogu javiti sve zainteresirane osobe. Riječ je o lokacijama na kojima su i dosad bili kiosci i terase, ukupno 20, najviše ih je u na Nemčićevom i Strossmayerovom trgu te u Markovićevoj i u Ulici I. Z. Dijankovečkog. Svaki ponuditelj dužan je navesti kvadraturu javne površine koja mu je potrebna, a Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša će izdati rješenje kojim će utvrditi točnu površinu i vrijeme korištenja.

Pravo prednosti na pojedinoj lokaciji ima vlasnik ugostiteljskog objekta ispred kojeg se javna površina neposredno nalazi, no ako se on ne javi, površinu ispred njegovog ugostiteljskog objekta mogu unajmiti drugi zainteresirani privredni subjekti. U slučaju da se želi postaviti terasa ispred građevine u tuđem vlasništvu potrebno je uz zahtjev za postavljanje terase priložiti suglasnost svih vlasnika građevine ispred koje se terasa postavlja. Oblik terase ili barskih stolova mora biti tako postavljen da za prolaz pješaka na nogostupu ostane razmak od najmanje 1.6 m. Javni poziv i obrazac za prijavu nalaze se na mrežnoj stranici grada.

Vezano

Komentari su zatvoreni.