Rajnu i Šašku sljedeći tjedan raste plaća?

Za sljedeći tjedan sazvana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca, a održat će se u utorak, 14. ožujka s početkom u 18 sati u Kinu Križevci. Na dnevnom redu nalaze 23 točke, a vijećnici će, između ostalog, glasati o plaći gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

Konkretnije, tema rasprave i glasanja bit će njihovi koeficijenti za obračun plaće, koji se nisu mijenjali od 2010. godine i tadašnje Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Križevaca, čiji članak 4. definira koeficijente za njihove pozicije.

Prema novom prijedlogu za izmjenu Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Križevaca, koeficijenti za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika trebali bi, u slučaju da se većina gradskih vijećnika s time složi, biti:

  • gradonačelnik – 5,27
  • zamjenik gradonačelnika – 4,47

U obrazloženju se navodi da je “člankom 4. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
propisano: plaća gradonačelnika i općinskog načelnika u jedinicama lokalne samouprave koje imaju više od 10.000 stanovnika, ne može odrediti u iznosu većem od umnoška koeficijenta 5,27 i osnovice za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Člankom 5. Zakona propisano je: Koeficijenti za obračun plaće zamjenika župana, zamjenika gradonačelnika i zamjenika općinskih načelnika mogu iznositi najviše do 85% koeficijenta župana, gradonačelnika odnosno općinskog načelnika čiji su zamjenici. Uzimajući u obzir navedeno, ali i činjenicu da se koeficijent za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Križevaca nije mijenjao od njegovog utvrđivanja Odlukom 2010. godine te da su troškovi svih aspekata života u ovih 12 godina drastično rasli, predlaže se da se koeficijent za obračun plaće gradonačelnika poveća za 0,27, a za zamjenika gradonačelnika za 0,47.”

Vezano
2 komentara
  1. Hrvoje Horvat piše:

    Mogu Vam ja biti gradonačelnik za 10 500 kn ili 1400 e?!

  2. Remetinec piše:

    Malo je to,zasluzili su puno vise!

Komentari su zatvoreni.