Počele prijave za javna priznanja Grada Križevaca

Otvoren je poziv svim građanima, udrugama i organizacijama da podnesu prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Križevaca. Od ove godine nagrade se dodjeljuju u šest kategorija i to počasnom građaninu, zatim za životno djelo pa plaketa i priznanje te dodatno plaketa u vatrogastvu i priznanje u vatrogastvu.

Počasnim građaninom grada Križevaca može se proglasiti posebno zaslužna osoba, koja je svojim radom dala doprinos gospodarskom, kulturno-povijesnom ili općenito društvenom probitku, odnosno promicanju ugleda i položaja grada Križevaca, te za razvoj grada ili pojedinih njegovih djelatnosti, koja nema prebivalište na području grada Križevaca.
Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima s područja Križevaca za najviše zasluge na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života grada. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se za zasluge ako su one ostvarene izvan profesionalnog djelovanja pojedinca, a u iznimnim slučajevima može se dodijeliti i za postignuća pojedinca unutar svog područja rada kada ta postignuća moraju biti od iznimnog značaja za širu društvenu zajednicu na nacionalnoj razini i šire i/ili od opće koristi za cijelo društvo.

Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama za iznimna postignuća, te promicanje znanosti, gospodarstva, prosvjete, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada Križevaca, te za trajnu, opće priznatu djelatnost kojom se znatno doprinosi razvoju Križevaca. Priznanje Grada Križevaca se dodjeljuje za postignute višegodišnje uzorne uspjehe u radu kao i za iznimno postignuće u prethodnoj godini.

Plaketa u vatrogastvu dodjeljuje se dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca za dug i predan rad u zajednici. Pod pojmom „dug“ razumijeva se 50 godina rada. Plaketa u vatrogastvu može se dodijeliti neograničen broj puta istom dobrovoljnom vatrogasnom društvu te Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca za svakih idućih 50 godina predanog rada u zajednici. Priznanje u vatrogastvu dodjeljuje se uz 10. obljetnicu predanog rada u zajednici te dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca te za iznimno postignuće u prethodnoj godini.


Uvjeti za dodjelu javnih priznanja su:
a) za pojedince:
– da se radi o istaknutim pojedincima, koji su svojim kontinuiranim radom iz pojedinih područja dali izniman doprinos u promicanju Grada Križevaca,
– da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna radnika i stručnjaka, te čestita čovjeka i građanina,
b) za pravne osobe:
– da su ostvarile iznimne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom i društvenom razvitku Križevaca te dale doprinos promicanju ugleda grada


Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pisano obrazložen i sadržavati za pojedince životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarene rezultate, te za pravne osobe osnovne podatke o ustroju i djelatnosti te ostvarene rezultate rada. Uz prijedlog se prilaže potrebna dokumentacija. Na zahtjev Odbora predlagatelj je dužan dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju. Rok za podnošenje prijedloga je do 1. veljače 2023. godine, a prijedlozi se dostavljaju na posebnom obrascu za pojedince ili za pravne osobe na adresu: Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci.

20 godina CSF
Vezano

Komentari su zatvoreni.