Otvoreni natječaji za programe udruga

Grad Križevci je prema godišnjem planu javnih natječaja i odlukama o načinu raspodjele sredstava za organizacije civilnog društva, objavio javne natječaje za sufinanciranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u 2023. godini iz gradskog proračuna. S nešto više od 71 tisuću eura sufinancirat će se programi i projekti udruga i drugih organizacija civilnog društva koje djeluju u područjima kulture, socijalne skrbi, zdravstva i humanitarne djelatnosti te iz sporta i rekreacije.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti po jedan program iz područja na koja je programski usmjerena. Programima iz kulture namijenjeno je 45.800 eura, a onima koji su usmjereni na unaprjeđenje zdravlja i prevenciju te na zaštitu prava manjina ili promicanje znanosti i cjeloživotnog učenja 22.600 eura. Za programe udruga iz područja sporta i rekreacije kojima je cilj edukacija djece i mladih o važnosti rekreacije i zdravog načina života predviđeno je 2.700 eura.

Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na mrežnim stranicama Grada www.krizevci.hr. Rok za dostavu prijedloga završava 8. veljače 2023.

Vezano

Komentari su zatvoreni.