Educirali se o upravljanju projektima

Članovi križevačkih udruga sudjelovali su na zadnjem od četiri seminara za članove organizacija civilnog društva unutar projekta Future Hub Križevci. Predavač je bio mr. sc. Hrvoje Belani, a tema je Upravljanje projektima organizacija civilnog društva. Polaznici su slušali o projektnom menadžmentu, financiranju projekata, vođenju i funkcioniranju timova, odgovornosti i pregovaranju. Radionice socijalnih i organizacijskih vještina u sklopu ovog projekta usmjerene su na jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva u kontekstu sve većih izazova s kojima se susreću.

Vrijednost projekta Future Hub Križevci je 1.779.092,12 kuna koje su odobrene iz operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali u sklopu natječaja „Prostori sudjelovanja – Razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“. Projekt Future Hub Križevci sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade RH. Stajališta izložena u ovom tekstu isključiva su odgovornost Udruge P.O.I.N.T. Križevci i ni na koji se način ne smatra da odražavaju stajališta Europske unije, Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Vezano

Komentari su zatvoreni.