Aparat za otkup ambalaže odsad i u reciklažnom dvorištu

Komunalno poduzeće ovih je dana moderniziralo preuzimanje povratne staklene i plastične ambalaže te limenki na reciklažnom dvorištu u Donjem Cubincu i uvelo automatizirani uređaj. Građani sad sami mogu predavati povratnu ambalažu, a novac će im se isplatiti na blagajni na reciklažnom dvorištu. Uređaj za preuzimanje ambalaže dostupan je za radnog vremena reciklažnog dvorišta, a to je ponedjeljkom od 8 do 18, od utorka do petka od 8 do16 i subotom od 8 do 14 sati.

Osim povratne ambalaže, na reciklažnom dvorištu osobe s područja Križevaca i općina Sveti Petar Orehovec, Kalnik, Gornja Rijeka i Sveti Ivan Žabno, uz predočenje evidencijske kartice, mogu besplatno odložiti razne vrste otpada, od papira, starog namještaja, elektroničkih uređaja ili guma do građevnog otpada, boja, lijekova, tonera ili ambalaže od opasnih tvari.

Vezano

Komentari su zatvoreni.